Będą dopłaty do czynszu. Rząd przyjął projekt ustawy. 'Mieszkanie na Start' od 2019 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do czynszu przez 9 pierwszych lat najmu - podało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Program "Mieszkanie na Start" ma ruszyć w 2019 r.

Program "Mieszkanie na Start" ma być skierowany do osób, które z jednej strony mają zbyt niskie dochody, aby dostać kredyt mieszkaniowy, a jednocześnie zbyt wysokie na lokal komunalny. Z wyliczeń rządu wynika, że w takiej sytuacji jest ok. 40 proc. społeczeństwa, głównie młode osoby.

Problemem w ich sytuacji jest nie tylko niska wysokość dochodów (niższa niż w innych grupach wiekowych), ale również forma zatrudnienia (umowy o pracę na czas określony, umowy zlecenia lub umowy o dzieło)

- zwraca uwagę Ministerstwo Infrastruktury.

Tylko na nowe mieszkania

Dopłaty mają być realizowane już od przyszłego roku. Przysługiwałyby wyłącznie przy wynajmie nowych mieszkań, m.in. w TBS-ach, spółdzielniach mieszkaniowych czy mieszkań czynszowych od deweloperów. Dopłaty do czynszów będą wypłacane wyłącznie w tych inwestycjach, które zgłoszą się do Banku Gospodarstwa Krajowego, że chcą wziąć udział w programie.

Wsparcie w formie dopłat będzie obsługiwane przez samorządy gminne i Bank Gospodarstwa Krajowego, który zarządza Funduszem Dopłat. Dopłaty będą stosowane w przypadku mieszkań zasiedlanych po raz pierwszy. Mogą to być nowo wybudowane mieszkania lub mieszkania znajdujące się w istniejącym budynku mieszkalnym znajdującym się na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, poddanym remontowi lub przebudowie

- klaruje resort infrastruktury.

Dopłaty do czynszu nawet przez 9 lat

Projekt zakłada dopłaty do czynszu maksymalnie przez 9 lat. Oczywiście beneficjent nie może być w tym czasie właścicielem innego mieszkania.

Głównym kryterium kwalifikacji do programu będzie poziom dochodów gospodarstwa domowego. Kryterium dochodowe ma wynosić 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (wg GUS) za pierwszą osobę w gospodarstwie domowym i dodatkowo 30 pp. za kolejne osoby (czyli np. 90 proc. w przypadku małżeństwa, 120 proc. w przypadku rodziny 2+1, 150 proc. w przypadku rodziny 2+2 itd.).

Przykładowo, dla rodziny 2+2 granicą będzie - dla najnowszych danych - kwota ok. 6407 zł brutto (przeciętne wynagrodzenie za 2017 r. wyniosło bowiem 4271,51 zł). Jedna osoba dostałaby dopłatę przy dochodach maksymalnie 2563 zł, para przy 3844 zł łącznie, przy jednym dziecku całkowity dochód mógłby wynieść najwyżej 5126 zł, a przy trójce 7689 zł.

Co roku będzie przeprowadzana weryfikacja poziomu dochodów w gospodarstwie domowym pod kątem "mieszczenia się" w kryterium kwalifikacji do dopłat. 

Poza kryterium dochodowym, rada danej gminy może także dać pierwszeństwo przy naborze wniosków o dopłaty m.in. rodzinom z minimum jednym dzieckiem, osobom po 65. roku życia czy niepełnosprawnym.

Kilkaset złotych co miesiąc

Wysokość dopłaty do czynszu będzie zależeć od konkretnej lokalizacji, powierzchni mieszkania i liczby osób w gospodarstwie domowym. Przykładowo, w Warszawie 4-osobowa rodzina do wynajmu 65-metrowego mieszkania mogłaby otrzymywać dopłaty w wysokości ok. 567 zł miesięcznie. Ale już np. ta sama rodzina na wynajem takiego samego mieszkania np. w podwarszawskich Markach na początek otrzymywałaby ok. 400 zł, w Radomiu 333 zł, w Krakowie 472 zł, a w Łodzi 378 zł. Te kwoty zmieniałyby się (ale nieznacznie) co 6 miesięcy. 

Comiesięczna dopłata obniży płacony czynsz, co ułatwi wynajmowanie mieszkania w pierwszych latach od przeprowadzki do nowego mieszkania. 'Mieszkanie na Start' w ramach programu 'Mieszkanie+' tworzy dla rynku mieszkaniowego w Polsce szansę na powstanie większej liczby dostępnych cenowo mieszkań na wynajem

- powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie. 

Na program dopłat ma pójść z budżetu państwa 400 mln zł w 2019 r., a w każdym kolejnym roku o 400 mln zł więcej aż do 2023 r., gdy "pula" dojdzie do docelowych 2 mld zł rocznie. 

***

Jakub B. Bączek: Gdy sportowiec zaczyna wygrywać, to później robi to regularnie [NEXT TIME]

Więcej o: