Rośnie liczba skarg składanych na pracodawców do PIP. O swoje częściej upominają się cudzoziemcy

W ubiegłym roku do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło w sumie 50,5 tys. skarg na naruszenie prawa praca. To wzrost o 6 tys. zgłoszeń (14,3 proc.). Najczęściej skarżyli się obecni lub byli pracownicy etatowi.

Z danych udostępnionych przez Dziennik Gazetę Prawną wynika, że w ciągu roku liczba skarg zgłoszonych przez pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w tym cudzoziemców wzrosła z 500 do 1500. 

To efekt wprowadzenia od 1 stycznia 2017 roku godzinowej stawki minimalnej i obowiązku rozliczania czasu pracy na umowach cywilnych. Nie chodzi tylko o pojawienie się nowych przepisów, ale przede wszystkim zapowiedź rządu, że PIP się tymi sprawami zajmie. Co w tym wyjątkowego?

Przez lata Państwowa Inspekcja kontrolowała warunki zatrudnienia etatowców, czyli osób podlegających pod kodeks pracy. Jeżeli komuś zatrudnionemu na podstawie umowy zlecenia działa się krzywda, sprawiedliwości musiał dochodzić w drodze postępowania cywilnego, ponieważ tego typu umowy podlegają pod kodeks cywilny.

Teraz ścieżka zgłaszania roszczeń jest o wiele krótsza, szybsza i przede wszystkim bezpłatna. Efekt?

Poza wspomnianymi skargami, w 2017 r. inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzili blisko 20 tysięcy kontroli, które miały na celu sprawdzenie, czy ustawa o minimalnej stawce godzinowej jest przestrzegana. W jednej trzeciej firm znaleziono nieprawidłowości.

- W 27 proc. spośród przeprowadzonych kontroli ujawniono różnego rodzaju nieprawidłowości w zakresie stosowania przepisów, przy czym przypadki zaniżenia lub niewypłacenia stawki godzinowej w ok. 12 proc. kontroli – poinformował Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy.

Większość skontrolowanych firm prawidłowo stosowała przepisy o minimalnej stawce godzinowej. Jednak ponad 3 tys. osób pracujących na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, wobec których naruszono wspomniane przepisy otrzymało dzięki interwencji PIP należności za pracę na ponad 3 mln zł (średnio 1 tys. zł na osobę).

Czytaj także: Kontrole umów zleceń. 3 tys. umów i blisko 3 mln zł zaległości. PIP proponuje zmiany

Podczas posiedzenia plenarnego Rady Ochrony Pracy, które miało miejsce 19 czerwca br., główny inspektor pracy w skrócie podsumował wyniki kontroli w 2017 r. dotyczącej legalności zatrudnienia 176 tys. osób.

Nielegalne zatrudnienie stwierdzono podczas co czwartej spośród blisko 24 tys. kontroli legalności zatrudnienia obywateli polskich. Najwięcej wykroczeń odnotowano w małych firmach działających w takich branżach jak handel i naprawy, przetwórstwo przemysłowe i budownictwo.

Wszystkie przeprowadzone w roku sprawozdawczym kontrole ujawniły 62,6 tys. wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Większość z nich dotyczyła warunków pracy, wypłaty wynagrodzenia oraz czasu pracy. Na sprawców wykroczeń nałożono 14,7 tys. mandatów na kwotę 17,7 mln zł.

+++

Dominika Nowak: Czasem tylko dzięki szalonej odwadze, można zacząć działać [NEXT TIME]

Więcej o: