Rząd chce budować i wynajmować Polakom domy z drewna. Powstanie spółka Polskie Domy Drewniane

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o lasach. Zakłada ona powołanie specjalnej spółki państwowej Polskie Domy Drewniane, która ma zająć się, jak sama nazwa wskazuje, m.in. budową domów z drewna.

Projekt ustawy „o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska”, autorstwa Ministerstwa Środowiska, trafił właśnie do Sejmu i teraz będą się nim zajmować Komisje: Infrastruktury oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Jednym z głównych punktów ustawy jest powołanie do życia państwowej spółki Polskie Domy Drewniane SA. Podstawowym przedmiotem działalności Polskich Domów Drewnianych będzie energooszczędne budownictwo drewniane - budowa, zarządzanie tymi budynkami oraz ich wynajmowanie z możliwością sprzedaży - w ramach działań założonych w programie Mieszkanie Plus. Spółka będzie też mogła m.in. nabywać grunty czy przeprowadzać remonty już istniejących budynków.

„Założycielami” Polskich Domów Drewnianych będą Lasy Państwowe, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska.

Kapitał zakładowy ma wynieść co najmniej 50 mln zł, jego częścią będą niezalesione grunty w posiadaniu Lasów Państwowych, które w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe. Ministerstwo Środowiska szacuje je na 250-300 hektarów. Według założeń resortu, pod budownictwo jednorodzinne ma zostać przeznaczone 30 proc. łącznej powierzchni gruntów pod inwestycje, a pod wielorodzinne – 70 proc. Grunty pod budowę energooszczędnych domów drewnianych znajdą się we wszystkich województwach, ale najwięcej w śląskim (ok. 100 ha), dolnośląskim (ok. 50 ha) oraz opolskim, mazowieckim, pomorskim i warmińsko-mazurskim (po ok. 20-25 ha).  

Według różnych wariantów Ministerstwa Środowiska, w ramach działalności spółki Polskie Domy Drewniane do 2023 lub 2026 ma powstać ok. 36-43,5 tys. domów jedno- i wielorodzinnych. Tym samym trudno uznać PDD za ważny punkt w planie rządu, aby do 2030 r. w Polsce łączna podaż mieszkań wzrosła o ok. 2,5 mln.

.. źródło: Ministerstwo Środowiska

Rząd podkreśla, że zaletami budownictwa drewnianego jest m.in. krótki czas budowy (do 5 miesięcy w przypadku domu wielorodzinnego), możliwość budowy o każdej porze roku, energooszczędność (zużycie energii cieplnej na poziomie 35-40 proc.) czy łatwość przebudowy.

Domy drewniane są w Polsce rzadkością. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2017 r. spośród 69 714 nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania, tylko 450 miało konstrukcję drewnianą. Zdecydowana większość, bo 69 246 budynków, powstało w tzw. „technologii tradycyjnej udoskonalonej”, czyli z cegieł, bloczków lub pustaków.

***

Rafał Masny: Przez trzy lata na pensje przeznaczaliśmy 15 proc. zysków, reszta szła na inwestycje [NEXT TIME]

Więcej o: