W ZUS kolejka wniosków o emeryturę międzynarodową. Najwięcej o świadczenia polsko-niemieckie

Rośnie kolejka z wnioskami o międzynarodowe świadczenia emerytalne i rentowe. Najwięcej wniosków otrzymał oddział ZUS w Opolu, gdzie trafiają wnioski o międzynarodowe świadczenia polsko-niemieckie.
Zobacz wideo

Każdy kto pracował w Polsce i w jednym z krajów członkowskich UE, może ubiegać się m.in. o świadczenie emerytalne w ZUS.

Wniosków coraz więcej

Jak czytamy w komunikacie urzędu, świadczeniami mogą być objęci też pracujący w kraju, który ma podpisaną z Polską dwustronną umowę o zabezpieczeniu społecznym (np. Kanada, Korea Południowa czy USA) oraz w kraju należącym do EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria).

Serwis TVN24 BiS poinformował, że aż 154 tys. osób złożyło w 2018 r. wnioski w ZUS o przyznanie emerytury, renty lub o ponowne przeliczenie świadczeń tytułem pracy w co najmniej dwóch krajach. Najwięcej podań spłynęło do opolskiego oddziału ZUS. Są tam rozpatrywane wnioski o świadczenia polsko-niemieckie. To ponad 20 tys. spośród wszystkich wniosków.

Świadczenia międzynarodowe

Każdy, kto pracował i mieszkał (lub mieszka) zagranicą, może ubiegać się w Polsce o międzynarodowe świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpatruje wnioski o:

  • emerytury,
  • renty rodzinne,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy
  • świadczenia przedemerytalne, w tym również zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe
  • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
  • świadczenia kombatanckie.

Są też obostrzenia. Świadczenia przedemerytalne mogą być przekazywane jedynie do państw członkowskich UE/EFTA. ZUS nie przekazuje rent socjalnych za granicę.

Z kolei świadczenia kombatanckie są przekazywane do każdego państwa, w którym mieszka aktualnie kombatant, niezależnie od umowy międzynarodowej w dziedzinie ubezpieczeń społecznych.

Więcej o: