Pracodawcy ostrzegają przed planami PiS. "Umowy o pracę staną się mniej elastyczne"

PiS planuje wprowadzić istotne zmiany do kodeksu pracy, przed którymi przestrzegają Pracodawcy RP. W przesłanym do naszej redakcji piśmie czytamy, że nowe regulacje mogą sprawić, że umowy o pracę będą rzadziej zawierane.
Zobacz wideo

Chodzi o propozycje zmian w prawie pracy, jakie trafiły do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 

Możliwe zmiany w kodeksie pracy

Pracodawcy mogą zostać zobowiązani do podawania przyczyn wypowiedzenia w przypadku umów zawartych na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy.

Czytaj też: Ślamazarny pościg za Europą. Czesi nam odjeżdżają. Koszty pracy w Polsce w ogonie UE

Obecnie kodeks pracy nakłada na pracodawcę taki obowiązek w dwóch przypadkach: gdy chodzi o rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia (niezależnie od rodzaju umowy) oraz w razie wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Przepis ten nie przewiduje natomiast konieczności uzasadniania przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony.

Zdaniem Pracodawców RP, elastyczność rynku pracy osiąga się m.in. poprzez zróżnicowanie form zatrudnienia.

"Pracodawcy RP zwracają uwagę, że zbytnie usztywnienie systemu prawa pracy, w szczególności zasad rozwiązywania umów na czas określony może spowodować skutki odwrotne od zamierzonych – zamiast przyczynić się do szerszego stosowania umów o pracę, doprowadzi do wzrostu zatrudnienia pozapracowniczego" - czytamy w stanowisku organizacji. 

Więcej o: