Zmiany logowania do banku. mBank, Santander, Pekao i inni wprowadzili tzw. silne uwierzytelnienie

Zmiany logowania do banku od 14 września. Teraz potrzebne jest tzw. silne uwierzytelnienie, czyli dodatkowe potwierdzenie logowania - zwykle kodem SMS albo autoryzacją mobilną w aplikacji banku.
Zobacz wideo

Do nowości muszą się dostosować klienci wszystkich banków. Zmiany w bankach wynikają bowiem z odgórnych zasad wynikających z dyrektywy unijnej. Zmiany logowania do banku mają zwiększyć bezpieczeństwo.

Zmiany logowania do banku weszły w życie od 14 września. Jakie konkretnie zmiany w bankach spotkają klientów? Aby dostać się do serwisu e-bankowości, poza loginem i hasłem trzeba zwykle podać kod otrzymany SMS-em albo potwierdzić logowanie przy pomocy mobilnej autoryzacji w aplikacji mobilnej banku. To tzw. silne uwierzytelnienie.

Wiele jednak zależy od konkretnego banku. Niektóre wymagają dodatkowej autoryzacji przy każdym logowaniu. Ale dyrektywa unijna tego nie wymusza, więc w niektórych bankach zmiany logowania będą mniej "dotkliwe" - bo nie będzie wymagane podanie dodatkowego kodu SMS czy autoryzacja mobilna za każdym razem.

Silne uwierzytelnienie jest jednak konieczne przynajmniej raz na 90 dni. Część banków (np. mBank, Santander) da możliwość dodania komputera do urządzeń "zaufanych" i wtedy silne uwierzytelnienie nie będzie wymagane za każdym razem, ale tylko co jakiś czas.

Logowanie mBank - jakie zmiany?

Jak zmiany w bankach wyglądają w praktyce. Przykładowo, mBank standardowo przy każdym logowaniu będzie stosował kody SMS oraz mobilną autoryzację. Mobilna autoryzacja będzie możliwa nie tylko z poziomu aplikacji banku. Zostanie także udostępniona klientom aplikacja mBank Token. Co jednak istotne, będzie ona umożliwiała wyłącznie mobilną autoryzację (nie będzie miała innych funkcjonalności aplikacji mobilnej mBanku). 

Klienci mBanku będą mogli uniknąć silnego uwierzytelnienia przy każdym logowaniu. W tym celu konieczne będzie dodanie (w systemie bankowości internetowej) komputera do urządzeń "zaufanych". Wówczas mBank będzie prosił o dodatkowe uwierzytelnienie (kodem SMS albo mobilną autoryzacją) tylko co jakiś czas - przynajmniej co 90 dni.

Logowanie Pekao

Bank Pekao informuje, że silne uwierzytelnienie podczas logowania (SMS albo autoryzacja mobilna) będzie wymagane nie rzadziej niż raz na 90 dni. 

Logowanie PKO BP 

PKO BP informuje, że sposób logowania do serwisu internetowego nie zmieni się. Od 14 września będą stosowane te metody i narzędzia autoryzacyjne, które są stosowane obecnie, np. potwierdzenie logowania w aplikacji mobilnej IKO. 

PKO BP dodaje, że poprosi o dodatkową autoryzację klienta, który będzie chciał zobaczyć historię swojego konta starszą niż 90 dni.

Logowanie Alior Bank

Alior Bank wprowadził silne uwierzytelnianie każdego logowania do bankowości internetowej w przeglądarce innej niż zaufana. Listą zaufanych urządzeń można zarządzać za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Logowanie do systemu będzie można potwierdzać kodem jednorazowym wysyłanym poprzez SMS lub poprzez aplikację mobilną.

Pamiętam, że zmiany logowania do banku weszły w każdej instytucji. Powyżej podaliśmy tylko kilka przykładów. Z pewnością dostałeś do swojego banku wiadomość o zmianach - np. mailem czy na skrzynkę w bankowości internetowej albo mobilnej. Zapoznaj się koniecznie, abyś nie był zaskoczony tym, jakie weszły zmiany w bankowości po 14 września.

Więcej o: