Nie było zaskoczenia. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe

We wtorek 16 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej w sprawie wysokości stóp procentowych. Zgodnie z oczekiwaniami analityków zostały one utrzymane na dotychczasowym poziomie.

Jak podał Narodowy Bank Polski w komunikacie, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi 0,1 proc.

Stopa lombardowa wynosi od 29 maja 0,5 proc. (wobec 1 proc. dotychczas), stopa depozytowa - 0,0 proc. (bez zmian), a stopa redyskonta weksli - 0,11 proc. (wobec odpowiednio 0,55 proc.), stopa dyskontowa weksli - 0,12 proc. (wobec odpowiednio 0,60 proc.) w skali rocznej, podano w komunikacie.

Zobacz wideo Jak głęboki kryzys nas czeka? "Polska gospodarka ma silne fundamenty"

RPP: Ożywienie gospodarcze może być ograniczane niepewnością dot. pandemii

Rada w komunikacie wskazała również, że skala oczekiwanego ożywienia aktywności może być ograniczana m.in. przez niepewność dotyczącą skutków pandemii, a także brak wyraźnego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej.

"W ostatnich tygodniach nastąpiło jednak stopniowe łagodzenie restrykcji dotyczących ograniczenia działalności gospodarczej, co przełożyło się na pewną poprawę nastrojów. Towarzyszy temu istotny spadek inflacji. Można oczekiwać, że w najbliższym czasie kontynuowane będzie ożywienie aktywności gospodarczej. Oprócz prawdopodobnego dalszego znoszenia restrykcji związanych z pandemią, będą temu sprzyjać działania ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowanie polityki pieniężnej NBP, które ogranicza skalę spadku zatrudnienia, wspierając dochody gospodarstw domowych oraz sytuację finansową firm. Skala oczekiwanego ożywienia aktywności może być ograniczana przez niepewność dotyczącą skutków pandemii, niższe dochody oraz słabsze niż w poprzednich latach nastroje podmiotów gospodarczych. Tempo ożywienia gospodarczego może być także ograniczane przez brak wyraźnego dostosowania kursu złotego do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP" - czytamy w komunikacie.

NBP nadal będzie prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych

Podkreślono także, że bank centralny nadal będzie prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku, a także oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

"Poluzowanie polityki pieniężnej NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, ograniczając skalę spadku aktywności gospodarczej oraz wspierając dochody gospodarstw domowych i firm. W efekcie przyczynia się do ograniczenia spadku zatrudnienia oraz pogorszenia sytuacji finansowej firm, oddziałując w kierunku szybszego ożywienia gospodarczego po zakończeniu pandemii. Działania NBP ograniczają ryzyko obniżenia się inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w średnim okresie oraz - poprzez pozytywny wpływ na sytuację finansową kredytobiorców - oddziałują w kierunku wzmocnienia stabilności systemu finansowego" - czytamy dalej.

28 maja br. RPP obniżyła poziom stóp procentowych po raz trzeci w tym roku.

Więcej o: