Senat przyjął ważną ustawę. Prawo jazdy przy sobie nie będzie potrzebne. Co jeszcze się zmieni?

Senat przyjął z poprawkami nowelizację ustawy prawo o ruchu drogowym. Dla kierowców kluczową zmianą jest zniesienie obowiązku posiada przy sobie prawa jazdy.

Nowe przepisy wprowadzające liczne udogodnienia dla kierowców były zapowiadane od dłuższego czasu. Nowelizacja wraz z poprawkami została przyjęta jednogłośnie - przez 94 senatorów. Poprawki dotyczyły m.in. zniesienia obowiązku posiadania nalepek i wydawania karty pojazdu (po 24-miesięcznym vacatio legis).

Prawo jazdy przy sobie nie będzie już potrzebne. Kiedy w życie wchodzą nowe przepisy?

Nowelizacja zakłada także, że osoby z polskim prawem jazdy nie będą miały obowiązku posiadania tego dokumentu przy sobie (dane kierowcy będą mogły być sprawdzane w centralnej ewidencji kierowców) i okazywania podczas kontroli. Rozwiązanie to - jak wynika z noweli - wejdzie dopiero trzy miesiące po opublikowaniu komunikatu ministra infrastruktury w tej sprawie.

Zobacz wideo To sygnał hamowania gospodarki? Sprzedaż aut w Europie mocno spadła na początku roku

Co jeszcze zmienia nowelizacja? 

Przyjęta regulacja zakłada szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów, w tym m.in. zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu w procesie pierwszej rejestracji (obecnie historia pojazdu jest możliwa do sprawdzenia w centralnej ewidencji pojazdów), wprowadzenie możliwości zachowania numeru rejestracyjnego przy przerejestrowaniu, a także czasowej rejestracji pojazdu przez starostę, a w przypadku nowych pojazdów - przez sprzedawców w imieniu kupujących.

Zniesiony ma zostać obowiązek przedkładania do rejestracji pojazdu dowodu własności, (jeżeli od uprzedniej ostatniej rejestracji nie zmienił się właściciel oraz nalepki kontrolne (jednak te przepisy mają wejść w życie dopiero po 24-miesięcznym vacatio legis).

Nowela określa procedurę wymiany informacji z państwami członkowskimi o pojazdach zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustala też zasady synchronizacji systemu przez wytwórcę dowodów rejestracyjnych i funkcjonowania systemu teleinformatycznego integralnie z systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów.

Więcej o: