Rząd przyjął projekt ustawy dot. sprzedaży nieruchomości w drodze e-licytacji

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości, której celem jest prowadzenie sprzedaży nieruchomości poprzez licytacje elektroniczne, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Rząd chce uczynić kolejny krok na drodze cyfryzacji usług publicznych i umożliwić prowadzenie sprzedaży nieruchomości poprzez licytacje elektroniczne - na wzór sprawdzonych już rozwiązań, umożliwiających sprzedaż ruchomości w takim trybie. Rozwiązanie to jest to szczególnie ważne w czasie trwania pandemii COVID-19, podano.

Umożliwienie prowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze e-licytacji zapewni wyższy poziom bezpieczeństwa dla uczestników czynności procesowych i pozwoli obniżyć koszty.  W znaczący sposób przyczyni się również do przyspieszenia egzekucji z nieruchomości, która ze względu na wielość podmiotów w niej uczestniczących jest szczególnie długotrwała. Ponadto, zaproponowane rozwiązanie poprawi przejrzystość przetargów. Niejednokrotnie dostrzegany jest bowiem problem zmów między osobami licytującymi w celu obniżenia ceny nabycia. Nie będzie to już możliwe w licytacji odbywającej się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

- czytamy w komunikacie. 

Zobacz wideo Wielka płyta odżywa. Polacy coraz częściej decydują się na kupno mieszkań w starszych blokach

Założenia e-licytacji nieruchomości

Najważniejsze rozwiązania, jakie będzie zawierał projekt e-licytacji nieruchomości:

  • Zaproponowano, aby przetarg w drodze elektronicznej odbywał się wyłącznie na wniosek wierzyciela. W razie braku wskazania takiej formy odbycia przetargu odbywać się on będzie w trybie dotychczasowym. Wniosek o przeprowadzenie przetargu elektronicznego będzie mógł zostać złożony zarówno w pierwszym jak i drugim terminie licytacji.
  • Przetarg będzie przeprowadzany w systemie teleinformatycznym. W pierwszej kolejności komornik udostępniać będzie obwieszczenie o licytacji na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.
  • E-przetarg będzie trwał tydzień, wzorem funkcjonujących aukcji elektronicznych. Takie rozwiązanie umożliwi uczestnikom dogodny udział w licytacji i pozwoli na uzyskanie możliwe najwyższej ceny ze sprzedaży nieruchomości, podano także. 

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Więcej o: