KNF: Jedyną alternatywą dla przymusowej restrukturyzacji Idea Banku była jego upadłość

W czwartek Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował o przejęciu Idea Banku przez Bank Pekao. - Jedynym alternatywnym scenariuszem dla przymusowej restrukturyzacji Idea Banku była jego upadłość - przekazała Komisja Nadzoru Finansowego w oświadczeniu przesłanym Next.gazeta.pl.

"BFG wszczął przymusową restrukturyzację, ponieważ zostały spełnione trzy przesłanki, które zobowiązują Fundusz do podjęcia takiego działania. Po pierwsze, Idea Bank S.A. był zagrożony upadłością. Po drugie, brak było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania Idea Banku S.A. pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością. Po trzecie wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Banku S.A. było konieczne w interesie publicznym, rozumianym jako stabilność sektora finansowego i ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych" - poinformował 31 grudnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 

DLOKACzarnecki komentuje odebranie mu Idea Banku: Jawne pogwałcenie prawa

Leszek Czarnecki - większościowy właściciel Idea Banku - nie zgadza się z decyzją BFG. Poinformował także, że "działania BFG i KNF będą miały skutek w postaci roszczeń odszkodowawczych przed Trybunałem Międzynarodowym". Zapowiada także odwołanie od decyzji BFG o przymusowej restrukturyzacji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Oświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego 

Jak przekazała KNF w oświadczeniu przesłanym redakcji Gazeta.pl, przejęcie Idea Banku przez Bank Pekao w drodze przymusowej restrukturyzacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie, które pozwala uniknąć upadłości i związanych z nią negatywnych skutków dla klientów Banku, a także dla sektora finansowego w Polsce.

"Jedynym alternatywnym scenariuszem dla przymusowej restrukturyzacji Idea Banku była upadłość tego banku. Z oszacowania wartości aktywów i pasywów Idea Banku przeprowadzonego na zlecenie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez PwC Advisory wynika, że kapitały własne Idea Banku były ujemne i wynosiły minus 482,8 mln zł. Idea Bank naruszał przepisy prawa w zakresie norm kapitałowych. Współczynniki kapitałowe Banku kształtowały się istotnie poniżej minimalnych poziomów regulacyjnych, przy jednoczesnym braku realnego wsparcia Banku ze strony właściciela. W Idea Banku przez długi czas występował istotny niedobór kapitału (luka kapitałowa) przekraczający kwotę 1 mld złotych, a jego współczynniki kapitałowe ulegały dalszemu, sukcesywnemu pogorszeniu, w związku z czym Bank był zagrożony upadłością" - poinformowano.

Komisja Nadzoru Finansowego podkreśliła również, że skala luki kapitałowej była tak znaczna, że nawet pojawiające się zyski Banku nie stwarzały widoków na zniwelowanie tej luki w jakimkolwiek rozsądnym terminie. Dlatego - zdaniem KNF - niezbędne było podjęcie działań przez BFG. Działania podejmowane przez BFG oraz KNF wobec Idea Banku miały na względzie bezpieczeństwo deponentów oraz stabilność polskiego sektora finansowego. "Proces przymusowej restrukturyzacji z udziałem banku przejmującego jest najkorzystniejszym i najmniej kosztowym rozwiązaniem z punktu widzenia stabilności polskiego sektora finansowego oraz z punktu widzenia interesów klientów Idea Banku" - dodano.

Przejęcie Idea Banku przez Pekao. Co oznacza dla klientów?

W związku z decyzją BFG, od 3 stycznia 2021 r. klienci Idea Banku formalnie staną się klientami banku Pekao. Co oznacza to w praktyce? Do Pekao zostaną przeniesione wszystkie depozyty (konta bankowe, lokaty) oraz kredyty klientów Idea Banku. Wszystkie produkty (konta, karty płatnicze, kredyty itp.) pozostaną aktywne. Wszystkie środki klientów będą cały czas bezpieczne. Klienci nie muszą podejmować żadnych działań.

Idea Bank przymusowo przejęty przez Pekao. Co to oznacza dla klientów banku?Idea Bank przymusowo przejęty przez Pekao. Co to oznacza dla klientów banku?

Jak informuje Pekao, pełna integracja operacyjna Idea Banku ze strukturami Pekao spodziewana jest do końca 2021 roku. W razie innych pytań, nadal działa infolinia Idea Banku, dostępna pod numerem +48 22 101 10 10. Pełny "przewodnik" dla klientów Idea Banku jest dostępny na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zobacz wideo Pandemia, wybory, protesty - podsumowanie roku 2020
Więcej o: