PIT 2020 gotowy do rozliczenia. Z jakich ulg podatkowych można skorzystać?

Od 15 lutego można składać zeznania podatkowe za rok 2020. Pojawiły się cztery nowe ulgi podatkowe, które są związane z epidemią koronawirusa. Sprawdź, co można odliczyć w tym roku.

Podatnicy mają czas na złożenie zeznań podatkowych do 30 kwietnia. Podobnie, jak w ubiegłym roku, można to zrobić za pośrednictwem Twój e-PIT. Osoby, które złożą zeznanie podatkowe przez internet, mogą liczyć na szybszy zwrot podatku. Fiskus ma na to 45 dni od daty złożenia zeznania.

Do kiedy rozliczyć PIT?Jak rozliczyć PIT 2021? 15 lutego ruszyła usługa Twój e-PIT

Ulgi podatkowe. Co można odliczyć w zeznaniu podatkowym?

Urząd skarbowy przygotowując nasze zeznanie podatkowe, wypełnia za nas jedynie dokumenty dotyczące dochodów. Wszelkie ulgi należy rozliczyć samodzielnie. Jest to więc kolejny z powodów, dlaczego nie warto rozliczenia zostawiać fiskusowi. 

Zobacz wideo Czy nowy podatek od reklam wejdzie w życie?

Większość ulg wymaga spełnienia pewnych warunków, ale są też takie odliczenia, z których może skorzystać każdy podatnik. Należy do nich na przykład ulga na internet. Inne ulgi podatkowe to:

 • ulga na dziecko,
 • składki ZUS, zdrowotne, emerytalne (IKZE),
 • składki zdrowotne,
 • ulga dla krwiodawców,
 • darowizny na cele szlachetne bądź cele kultu religijnego,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • ulga dla młodych poniżej 26. roku życia,
 • ulga termomodernizacyjna,
 • odliczanie darowizny na cele edukacji zawodowej.

Pandemia COVID-19 jest kosztowna zarówno dla państwa, jak i dla obywateli. Dlatego też w tym roku przygotowano nowe ulgi podatkowe, związane z wydatkami na koronawirusa. 

Rozliczenie podatkówPIT 2020. Nowe ulgi podatkowe związane z pandemią COVID-19. Co można odliczyć?

Ulga podatkowa od darowizny na walkę z COVID-19

Od podstawy opodatkowania za 2020 r. można w tym roku odliczyć darowizny na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Darowizna rzeczowa lub gotówka musi być przekazanej nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2021 roku oraz nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym zostanie ogłoszone odwołanie stanu zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem. Odliczeniu podlegają darowizny przekazane na:

 • Agencję Rezerw Materiałowych,
 • Centralną Bazę Rezerw Sanitarno-Epidemicznych,
 • domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych,
 • wskazane podmioty lecznicze, o ile zostały wpisane do wykazu.

Jeśli chcemy odliczyć darowiznę, to należy udokumentować ją tak, by na dowodzie wpłaty znajdowały się dane pozwalające zidentyfikować darczyńcę oraz informacje o wysokości przekazanej kwoty wraz z oświadczeniem o jej przyjęciu przez obdarowywanego.  

Rozliczenie podatkówTwój e-PIT rusza 15 lutego. Jak najszybciej dostać zwrot podatku

To, jak dużą kwotę możemy odliczyć, zależne jest od tego, kiedy przekazaliśmy darowiznę:

 • od 30 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. - 200 proc. wartości darowizny;
 • od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. - 150 proc. wartości darowizny;
 • od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii - równowartość przekazanej darowizny.

Osocze ozdrowieńców - ulga podatkowa dla dawców

Ozdrowieńcy z COVID-19, którzy zdecydowali się na bycie dawcą, mogą odliczyć 130 zł za litr pobranej krwi. Litr samego osocza z wytworzonymi przeciwciałami w wyniki zabiegu uodpornienia uprawnia do odpisania 200 zł. Najwięcej można otrzymać za litr osocza pobranego od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom - aż 350 zł. Za każdy mililitr krwi pobranej do uodpornienia otrzymamy 1 zł. 

Odliczenie jest możliwe dla honorowych dawców, którzy oddali krew nieodpłatnie. Otrzymanie płatności ze strony jednostki krwiodawstwa eliminuje prawo do ulgi.

Obniżenie dochodu uzyskanego w 2019 r. o stratę z powodu epidemii COVID-19 w 2020

W związku z pandemią pojawiła się też możliwość odliczenia straty wstecznej dla podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Należy wykazać, że przedsiębiorstwo w wyniku koronawirusa:

 • poniosło w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
 • uzyskało w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50 proc. od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności.

Dotyczy to strat do 5 mln zł, odpowiednio dochodu lub przychodu uzyskanego w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Odliczenia można dokonać poprzez złożenie korekty zeznania podatkowego za 2019 rok.

Preferencyjna stawka podatku 5 proc. dla B+R

Z obniżonej do 5 proc. stawki podatkowej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy dochody uzyskują z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP - intellectual property - red.) osiągniętych w ramach prowadzone działalności badawczo-rozwojowej (B+R). Warunkiem jest jednak wykorzystanie IP na cele walki przeciwko COVID-19. Przedsiębiorcy, którzy to robią, mogą odliczyć także koszty kwalifikowane za 2020 rok związane z działalnością B+R.

Przykład:
Podatnik produkuje odzież ochronną. Podatnik w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej prowadzi prace nad wytwarzaniem odzieży ochronnej zapobiegającej różnym skażeniom. W związku z pierwszymi sygnałami o rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 w Azji, rozpoczęto w zakładzie tego podatnika prace badawcze nad stworzeniem innowacyjnego kombinezonu, który przy zachowaniu szczelności, odprowadzałby na zewnątrz kombinezonu nadmiar wilgoci wytwarzanej przez ciało człowieka. Po ukończeniu badań i testów oraz zdobyciu odpowiednich atestów w lutym 2020 r. rozpoczął produkcję innowacyjnych kombinezonów odprowadzających wilgoć oraz ich pierwszą sprzedaż. W marcu 2020 r. zakład podatnika przestawił całą produkcję wyłącznie na produkowanie innowacyjnych kombinezonów. Wyprodukowane kombinezony sprzedawane były niezwłocznie. Podatnik od lutego 2020 r. uzyskuje kwalifikowane dochody z IP. W kwietniu 2020 r. podatnik zdalnie wystąpił do urzędu patentowego, z wnioskiem o udzielenie patentu na wynalazek.

Podatnik przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy za marzec 2020 r. i miesiące następne, przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy, będzie mógł zastosować preferencyjną 5 proc. stawkę podatku, od kwalifikowanego dochodu uzyskiwanego ze sprzedaży kwalifikowanego IP.

Więcej o: