PIT 2020 gotowy do rozliczenia. Z jakich ulg podatkowych można skorzystać?

Od 15 lutego można składać zeznania podatkowe za rok 2020. Pojawiły się cztery nowe ulgi podatkowe, które są związane z epidemią koronawirusa. Sprawdź, co można odliczyć w tym roku.

Podatnicy mają czas na złożenie zeznań podatkowych do 30 kwietnia. Podobnie, jak w ubiegłym roku, można to zrobić za pośrednictwem Twój e-PIT. Osoby, które złożą zeznanie podatkowe przez internet, mogą liczyć na szybszy zwrot podatku. Fiskus ma na to 45 dni od daty złożenia zeznania.

Ulgi podatkowe. Co można odliczyć w zeznaniu podatkowym?

Urząd skarbowy przygotowując nasze zeznanie podatkowe, wypełnia za nas jedynie dokumenty dotyczące dochodów. Wszelkie ulgi należy rozliczyć samodzielnie. Jest to więc kolejny z powodów, dlaczego nie warto rozliczenia zostawiać fiskusowi. 

Zobacz wideo Czy nowy podatek od reklam wejdzie w życie?

Większość ulg wymaga spełnienia pewnych warunków, ale są też takie odliczenia, z których może skorzystać każdy podatnik. Należy do nich na przykład ulga na internet. Inne ulgi podatkowe to:

 • ulga na dziecko,
 • składki ZUS, zdrowotne, emerytalne (IKZE),
 • składki zdrowotne,
 • ulga dla krwiodawców,
 • darowizny na cele szlachetne bądź cele kultu religijnego,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • ulga dla młodych poniżej 26. roku życia,
 • ulga termomodernizacyjna,
 • odliczanie darowizny na cele edukacji zawodowej.

Pandemia COVID-19 jest kosztowna zarówno dla państwa, jak i dla obywateli. Dlatego też w tym roku przygotowano nowe ulgi podatkowe, związane z wydatkami na koronawirusa. 

Ulga podatkowa od darowizny na walkę z COVID-19

Od podstawy opodatkowania za 2020 r. można w tym roku odliczyć darowizny na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Darowizna rzeczowa lub gotówka musi być przekazanej nie wcześniej niż przed 1 stycznia 2021 roku oraz nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym zostanie ogłoszone odwołanie stanu zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem. Odliczeniu podlegają darowizny przekazane na:

 • Agencję Rezerw Materiałowych,
 • Centralną Bazę Rezerw Sanitarno-Epidemicznych,
 • domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych,
 • wskazane podmioty lecznicze, o ile zostały wpisane do wykazu.

Jeśli chcemy odliczyć darowiznę, to należy udokumentować ją tak, by na dowodzie wpłaty znajdowały się dane pozwalające zidentyfikować darczyńcę oraz informacje o wysokości przekazanej kwoty wraz z oświadczeniem o jej przyjęciu przez obdarowywanego.  

To, jak dużą kwotę możemy odliczyć, zależne jest od tego, kiedy przekazaliśmy darowiznę:

 • od 30 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. - 200 proc. wartości darowizny;
 • od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. - 150 proc. wartości darowizny;
 • od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii - równowartość przekazanej darowizny.

Osocze ozdrowieńców - ulga podatkowa dla dawców

Ozdrowieńcy z COVID-19, którzy zdecydowali się na bycie dawcą, mogą odliczyć 130 zł za litr pobranej krwi. Litr samego osocza z wytworzonymi przeciwciałami w wyniki zabiegu uodpornienia uprawnia do odpisania 200 zł. Najwięcej można otrzymać za litr osocza pobranego od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom - aż 350 zł. Za każdy mililitr krwi pobranej do uodpornienia otrzymamy 1 zł. 

Odliczenie jest możliwe dla honorowych dawców, którzy oddali krew nieodpłatnie. Otrzymanie płatności ze strony jednostki krwiodawstwa eliminuje prawo do ulgi.

Obniżenie dochodu uzyskanego w 2019 r. o stratę z powodu epidemii COVID-19 w 2020

W związku z pandemią pojawiła się też możliwość odliczenia straty wstecznej dla podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Należy wykazać, że przedsiębiorstwo w wyniku koronawirusa:

 • poniosło w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
 • uzyskało w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50 proc. od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności.

Dotyczy to strat do 5 mln zł, odpowiednio dochodu lub przychodu uzyskanego w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej. Odliczenia można dokonać poprzez złożenie korekty zeznania podatkowego za 2019 rok.

Preferencyjna stawka podatku 5 proc. dla B+R

Z obniżonej do 5 proc. stawki podatkowej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy dochody uzyskują z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP - intellectual property - red.) osiągniętych w ramach prowadzone działalności badawczo-rozwojowej (B+R). Warunkiem jest jednak wykorzystanie IP na cele walki przeciwko COVID-19. Przedsiębiorcy, którzy to robią, mogą odliczyć także koszty kwalifikowane za 2020 rok związane z działalnością B+R.

Przykład:
Podatnik produkuje odzież ochronną. Podatnik w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej prowadzi prace nad wytwarzaniem odzieży ochronnej zapobiegającej różnym skażeniom. W związku z pierwszymi sygnałami o rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2 w Azji, rozpoczęto w zakładzie tego podatnika prace badawcze nad stworzeniem innowacyjnego kombinezonu, który przy zachowaniu szczelności, odprowadzałby na zewnątrz kombinezonu nadmiar wilgoci wytwarzanej przez ciało człowieka. Po ukończeniu badań i testów oraz zdobyciu odpowiednich atestów w lutym 2020 r. rozpoczął produkcję innowacyjnych kombinezonów odprowadzających wilgoć oraz ich pierwszą sprzedaż. W marcu 2020 r. zakład podatnika przestawił całą produkcję wyłącznie na produkowanie innowacyjnych kombinezonów. Wyprodukowane kombinezony sprzedawane były niezwłocznie. Podatnik od lutego 2020 r. uzyskuje kwalifikowane dochody z IP. W kwietniu 2020 r. podatnik zdalnie wystąpił do urzędu patentowego, z wnioskiem o udzielenie patentu na wynalazek.

Podatnik przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy za marzec 2020 r. i miesiące następne, przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy, będzie mógł zastosować preferencyjną 5 proc. stawkę podatku, od kwalifikowanego dochodu uzyskiwanego ze sprzedaży kwalifikowanego IP.

Więcej o: