"Rz" o projekcie dot. pracy zdalnej. Będzie rekompensata za zużycie prądu. Ale po pandemii

"Rzeczpospolita" ujawnia zapisy projektu przepisów dotyczących pracy zdalnej. Prawnie regulowane mają być m.in. rekompensaty za prąd i ekwiwalent za prywatny sprzęt używany do pracy. Przepisy jednak miałyby wejść w życie dopiero po pandemii.

Zmiany w kodeksie pracy w sprawie pracy zdalnej są na etapie dialogu społecznego. Projekt jest utajniony, ale "Rzeczpospolita" dotarła do jego zapisów. Te są korzystne dla pracowników, lecz związkowcy nalegają na jeszcze większe poszerzenie ich praw. Ponadto przepisy mają wejść w życie dopiero trzy miesiące po odwołaniu przez rząd stanu epidemii, która wymusiła przejście na pracę zdalną

Praca zdalna - pojawi się rekompensata za prąd

Nowe przepisy precyzują "zasady rekompensowania dodatkowych kosztów pracy zdalnej z domu pracownika, w szczególności koszty energii elektrycznej i dostępu do łączy internetowych. Wszystkie sprzęty wykorzystywane przy pracy zdalnej będą musiały być ubezpieczone" - informuje "Rz".

Związkowcy chcą jednak jeszcze większej precyzji prawa w tej materii. Ich zdaniem zwrot kosztów pracy zdalnej powinien obejmować także koszty np. ogrzewania i innych mediów. Pracodawcy chcą z kolei wytyczenia wyraźnych granic praw, obowiązków i odpowiedzialności w przypadku pracy zdalnej. 

Zobacz wideo Komunikator Zoom bije rekordy i budzi kontrowersje. Czy jest bezpieczny?

Pracodawcy będą mogli też zawrzeć umowę z zatrudnionym dotyczącą wykorzystania ich prywatnego sprzętu elektronicznego do pracy zdalnej. Pracownikowi będzie przysługiwał za to ekwiwalent, którego wysokość będzie ustalana na podstawie norm zużycia materiałów oraz w odniesieniu do rynkowych cen sprzętu. 

Z najnowszych danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w zeszłym roku miało miejsce sześć wypadków przy pracy zdalnej, w tym trzy śmiertelne.

Praca zdalna za zgodą lub na polecenie

Zmiany w przepisach przewidują wykonywanie pracy zdalnej w jednym z dwóch trybów:

1. Za zgodą pracownika, całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu ustalonym przez pracownika i pracodawcę, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (czyli nie tylko online). Odmowa pracy zdalnej nie może wywoływać negatywnych konsekwencji dla zatrudnionego.

2. Na polecenie pracodawcy:

a) w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w ciągu trzech miesięcy po ich odwołaniu lub

b) gdy jest to niezbędne ze względu na obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o ile z przyczyn niezależnych od pracodawcy zapewnienie tych warunków w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe

- jeżeli pracownik złoży uprzednio w postaci papierowej lub elektronicznej oświadczenie, iż posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej" - informuje "Rz".

Więcej o: