Stopy procentowe bez zmian, ale inflacja będzie dalej rosnąć. Tak przewiduje RPP

Rada Polityki Pieniężnej ocenia, że wzrost cen ropy naftowej, droższy prąd oraz podwyżki opłat za śmieci przyczyniły się do wzrostu inflacji w Polsce. RPP przewiduje również dalszy wzrost inflacji w kolejnych miesiącach.
Zobacz wideo Dlaczego kurs złotego jest rekordowo słaby?

Wstępne szacunki GUS mówią, że w marcu 2021 roku inflacja wzrosła do 3,2 proc. rok do roku. Zdaniem Rady Polityki Pieniężnej, na wzrost inflacji wpłynęły czynniki niezależne od krajowej polityki pieniężnej, takie jak wzrost cen ropy naftowej i energii elektrycznej oraz podwyżki opłat za wywóz śmieci. W kierunku wyższej inflacji oddziałuje także wzrost kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach pandemii, w tym wzrost kosztów transportu i przejściowe zakłócenia w sieciach dostaw.

Zakupy i inflacja. Zdjęcie ilustracyjne.Inflacja znów wystrzeliła. "Szybko poszło". W marcu powyżej 3 proc.

Statystyczne efekty bazy dotyczące kształtowania się cen paliw, a także oczekiwany dalszy wzrost opłat za wywóz śmieci przyczynią się prawdopodobnie do dalszego wzrostu inflacji w najbliższych miesiącach. Jednocześnie w miarę postępu procesu szczepień i stopniowego ograniczania skali pandemii wygasać będzie wpływ na inflację czynników podażowych podwyższających obecnie koszty działania firm. Ograniczająco na inflację będzie także oddziaływać niższa niż przed wybuchem pandemii presja płacowa

- czytamy w komunikacie.

Studio BiznesUjemne stopy procentowe w Polsce? "Możemy sobie zepsuć wartość pieniądza"

"W najbliższych kwartałach nastąpi ożywienie koniunktury"

W opublikowanym komunikacie prasowym stwierdzono, że w Polsce nastąpiło pogorszenie sytuacji epidemicznej oraz zaostrzenie restrykcji sanitarnych. Oddziałuje to negatywnie na aktywność ekonomiczną i nastroje w części sektorów, choć dane o wysokiej częstotliwości wskazują, że wpływ sytuacji epidemicznej na gospodarkę jest istotnie mniejszy niż wcześniej.

Dostępne prognozy wskazują, że w najbliższych kwartałach nastąpi ożywienie koniunktury, choć skala i tempo tego ożywienia są obarczone niepewnością. Głównym źródłem niepewności pozostaje dalszy przebieg pandemii i jej wpływ na koniunkturę w kraju i za granicą. Pozytywnie na krajową koniunkturę wpływać będą działania ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowanie polityki pieniężnej NBP dokonane w ub.r., a także przewidywane ożywienie w gospodarce światowej. Tempo ożywienia gospodarczego w kraju będzie także uzależnione od dalszego kształtowania się kursu złotego

- czytamy w komunikacie.

Zaznaczono również, że Narodowy Bank Polski będzie nadal prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. NBP będzie także nadal oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

Celem tych operacji jest zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj. wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej. W celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej na gospodarkę NBP może także stosować interwencje na rynku walutowym

- wyjaśniono.

Prezes NBP Adam Glapiński.NBP ma nową projekcję. Ma być "boom gospodarczy". I wyższa inflacja

Decyzja RPP bez niespodzianki. Stopy procentowe bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że nie zmieni się oprocentowanie lokat i kredytów w złotych.

Na podstawie komunikatu opublikowanego po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, ekonomista Santander Bank Polska Piotr Bielski uważa, że do końca 2021 roku, a może do połowy 2022 roku stopy procentowe nie będą zmieniane. Ekonomista spodziewa się też zwiększenia skali skupu aktywów przez NBP. Po decyzji Rady podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego pozostanie na rekordowo niskim poziomie 0,1 proc.

Analitycy: stopy procentowe NBP pozostaną stabilne nawet do końca 2022

Natomiast analitycy z PKO Banku Polskiego wskazują, że poziom głównej stopy procentowej pozostaje najniższy w naszym regionie, a decyzja była zgodna z ich oczekiwaniami. Wskazują również, że tekst komunikatu został nieco zmodyfikowany w obszarze oceny sytuacji gospodarczej wobec tego przedstawionego przed miesiącem.

Rada Polityki Pieniężnej złagodziła zapisy dotyczące złotego, zastępując ocenę, że tempo ożywienia ogranicza "brak wyraźnej reakcji kursu na kryzys i poluzowanie polityki pieniężnej" stwierdzeniem, że "tempo ożywienia gospodarczego w kraju będzie także uzależnione od dalszego kształtowania się kursu złotego".

W ocenie analityków oznacza to, że bieżący poziom kursu walutowego znajduje się w strefie komfortu NBP, a nieco większą wagę RPP może teraz przywiązywać do przebiegu procesów inflacyjnych. Ich zdaniem argumenty pojawiające się w komunikacie mające uzasadnić, że wzrost inflacji jest przejściowy, sygnalizuje, że podwyższony poziom inflacji będzie "wzięty na przeczekanie".

Analitycy z PKO Banku Polskiego zwracają uwagę, że zarówno Rada Polityki Pieniężnej, jak i prezes Adam Glapiński coraz częściej odnoszą się do EBC i Fed, co wskazuje na uzależnianie decyzji polskich władz monetarnych od parametrów polityki pieniężnej w najważniejszych gospodarkach. Podwyżki stóp NBP, przy utrzymywaniu bardzo łagodnej polityki pieniężnej głównych banków centralnych, rodziłyby ryzyko aprecjacji złotego, co w ocenie NBP mogłoby podkopywać konkurencyjność gospodarki i postpandemiczne ożywienie.

Dlatego bazowy scenariusz analityków z PKO Banku Polskiego zakłada, że stopy procentowe NBP pozostaną stabilne nawet do końca 2022. Pierwszym sygnałem normalizacji polityki pieniężnej mogą być jednak nie podwyżki stóp, lecz zmiany w programie skupu aktywów.

W najbliższy piątek odbędzie się comiesięczna konferencja NBP, podczas której prezes Adam Glapiński odpowie na pytania dziennikarzy. Od ponad roku bank nie organizuje zwyczajowych niegdyś konferencji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, kilka miesięcy temu postanowił za to wprowadzić spotkania dla dziennikarzy, które odbywają się dwa dni po ogłoszeniu decyzji RPP. 

Ile obecnie wynoszą stopy procentowe NBP w Polsce?

W środę (7 kwietnia) odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, która postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie. To oznacza, że stopy procentowe w Polsce wynoszą:

  • stopa referencyjna 0,10% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 0,50% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 0,00% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 0,11% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 0,12% w skali rocznej.
Więcej o: