PKO BP gotowy na ugody z frankowiczami. Będą wnioski online. "Korzystniejsze niż długotrwałe procesy"

- Akcjonariusze PKO Banku Polskiego dali radzie nadzorczej i zarządowi banku mandat do zawierania ugód z kredytobiorcami walutowymi. Oferowanie ugód ruszy po zakończeniu pilotażu i zatwierdzeniu przez radę nadzorczą warunków, jakie bank zaoferuje kredytobiorcom - informuje Rafał Kozłowski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego.

PKO BP zapewnia, że warunki ugody "będą uwzględniały ocenę otoczenia prawnego i orzeczniczego", czyli bank uwzględni najprawdopodobniej stanowisko ogłoszone przez TSUE. 

Zobacz wideo Dlaczego kurs złotego jest rekordowo słaby? Frankowicze kluczowi

Będą ugody. Kredyt frankowy będzie rozliczany tak, jakby od początku był złotówkowy. Wniosek złożysz online

Decyzja banku to reakcja na apel Komisji Nadzoru Finansowego. Na mocy zawartych ugód klient rozliczałby się z bankiem tak, jak gdyby jego kredyt mieszkaniowy we franku szwajcarskim od początku był kredytem złotowym. "To rozwiązanie jest obecnie jedynym, które ma szansę na realne wdrożenie i które pogodzi interesy banków, kredytobiorców walutowych, złotowych i deponentów, u których banki zaciągnęły swój dług" - czytamy w komunikacie banku. 

Wniosek o ugodę będzie można złożyć za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej iPKO. Zawartą z klientem umowę o mediację bank przekaże do Sądu Polubownego przy KNF. I to mediator z Sądu wyznaczy terminy spotkań mediacyjnych oraz określi sposób, w jaki będą się one odbywać. Proces mediacji będzie bezpłatny dla klienta - koszty Sądu Polubownego poniesie bank. 

Z możliwości zawarcia ugody, będą mogli skorzystać również klienci, którzy pozostają dziś w sporze sądowym z bankiem. W tym przypadku proces ugodowy będzie toczył się przed sądami powszechnymi.

"Ugody najrozsądniejszym rozwiązaniem problemu". 70 proc. klientów chce takiego rozwiązania

W ocenie banku osiągniecie kompromisu i zawarcie ugody jest zarówno dla banku, jak i dla jego klientów, korzystniejsze niż angażowanie się w długotrwałe procesy sądowe z niepewnym rozstrzygnięciem. PKO Bank Polski przeprowadził wśród swoich klientów badanie ankietowe, które pokazało, że aż 70 proc. z nich jest zainteresowanych zawarciem z bankiem ugody.

Aktualnie spółka prowadzi pilotaż ugód, w ramach którego uczestniczy w mediacjach przy Sądzie Polubownym przy KNF oraz zawiera ugody przed sądami powszechnymi. 

Więcej o: