ZUS. Od 16 maja ważne zmiany w formularzach zgłoszeniowych. Trzeba znać swój kod zawodu

Od niedzieli 16 maja zmienią się wzory formularzy ZUS ZUA i ZUS ZZA. Od tego czasu trzeba będzie w nich podawać informację o zawodzie wykonywanym przez ubezpieczonego.

W przypadku ubezpieczeń zgłoszonych przed 16 maja 2021 roku, urząd nie wymaga uzupełnienia informacji o kodzie zawodu. Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez ZUS, dopiero dokumenty składane od tej niedzieli będą musiały zawierać nowe, dodatkowe informacje. 

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Zmiany we wzorach formularzy zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA

Kod zawodu trzeba będzie podawać każdorazowo na dokumentach zgłoszeniowych pierwszorazowych, również tych składanych od 16 maja 2021 br. za okres wsteczny oraz na dokumentach zgłoszeniowych składanych w trybie korekty lub zmiany.

Od 16 maja w dokumentach ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej) i ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych) trzeba będzie podać kod wykonywanego zawodu.

Kody zawodowe zostały podzielone na kategorie:

 • 1 - przedstawiciele władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników;
 • 2 - specjaliści;
 • 3 - technicy i inny średni personel;
 • 4 - pracownicy biurowi;
 • 5 - pracownicy usług i sprzedawcy;
 • 6 - rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy;
 • 7 - robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy;
 • 8 - operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń;
 • 9 - pracownicy wykonujący prace proste;
 • 0 - Siły Zbrojne.

Od niedzieli nie będzie możliwe korzystanie z dotychczasowych wzorów dokumentów zgłoszeniowych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostosuje program Płatnik oraz aplikację ePłatnik do nowych zmian, a odpowiedni kod zawodu będzie można wybrać z listy.

 • W formularzu ZUS ZUA  "Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej" trzeba będzie wypełnić pole 01 "Kod wykonywanego zawodu" w bloku X.
 • Z kolei w formularzu ZUS ZZA "Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych" w bloku V dodane będzie pole 02 - "Kod wykonywanego zawodu" oraz zmieni się opis bloku V na: "Kod tytułu ubezpieczenia i kod wykonywanego zawodu".

"Podawany w dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA kod wykonywanego zawodu powinien być zgodny z klasyfikacją zawodów. Jest ona określona przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r." - przypomniana Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Więcej o: