Obowiązki pracodawcy w czasie upału - co na ten temat mówią przepisy?

Jaki obowiązek spoczywa na pracodawcy podczas upałów? Priorytetem jest zapewnienie pracownikom dostępu do nieodpłatnych zimnych napojów w trakcie całej zamiany. W ramach możliwości pracodawca powinien jednak zadbać także o obniżenie temperatury na stanowisku pracy - jest to w końcu czynnik wpływający na produktywność pracowników.
Zobacz wideo "Obserwujemy przesunięcie stref klimatycznych". W Polsce będzie ciepło jak we Włoszech?

Warunki w miejscu pracy wpływają nie tylko na zdrowie pracownika, ale także na jego produktywność. Zgodnie z przepisami, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia właściwej temperatury w pomieszczeniu pracy, w zależności od wykonywanych czynności:

  • w pomieszczeniach biurowych lub innych, w których wykonuje się lekką pracę fizyczną, temperatura nie może być niższa niż 18 stopni;
  • pracownicy zatrudnieni w innych pomieszczeniach pracy, na przykład w halach produkcyjnych, muszą mieć zapewnioną temperaturę nie niższą niż 14 stopni.

Przepisy nie określają maksymalnej temperatury, jaka powinna panować w pomieszczeniach pracy, jednak zgodnie ze specjalistami z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, na których powołuje się PIP, komfortowymi wartościami są:

  • 20 - 22,8 stopni podczas lekkiej pracy siedzącej zimą;
  • 23,9 - 26,7 stopni podczas lekkiej pracy siedzącej latem;
  • 18,3 stopnia podczas pracy średnio ciężkiej;
  • 15,5 stopnia podczas pracy bardzo ciężkiej. 

Ponad połowa pracowników może odejść, jeśli firmy nie zapewnią im elastycznych warunków pracyPołowa pracowników może odejść, jeśli firmy nie zapewnią elastycznych warunków

Zimne napoje podczas pracy - obowiązek pracodawcy

Praca w wysokiej temperaturze może prowadzić do odwodnienia, wyczerpania cieplnego lub udaru cieplnego. Podczas lekkich upałów (w przypadku pracy na otwartej przestrzeni, gdy temperatura otoczenia przekracza 25 stopni, lub w przypadku pracy w biurze, w którym wartości przekraczają 28 stopni) pracodawca jest więc zobowiązany do zapewnienia pracownikom nieodpłatnych zimnych napojów, które muszą być dostępne w ciągu całej zmiany. 

Praca zdalna na żądanie pracownika do 12 dni w roku. Jest projekt nowelizacji Kodeksu pracy (zdjęcie ilustracyjne)Praca zdalna na żądanie pracownika. Home office do 12 dni w roku

Pracodawca powinien starać się obniżać temperaturę w miejscu pracy

W przypadku pracy na otwartej przestrzeni pracownicy powinni mieć możliwość odpoczynku w zacienionym i zadaszonym miejscu. Urządzenia wentylacyjne, klimatyzacja i zabezpieczenia okien (rolety, żałuje) powinny być utrzymywane w stałej sprawności. Pracodawca powinien w ramach możliwości starać się obniżać temperaturę na stanowiskach pracy. Może on także, choć nie musi, postanowić o skróceniu czasu pracy podczas upału - w takim przypadku pracownikowi należy się 100 proc. wynagrodzenia.

Pracodawców obowiązuje także zakaz zatrudniania pracowników młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 30 stopni, a wilgotność względna powietrza - 65 proc.

Więcej o: