Upały w Polsce. Jakie obowiązki ma pracodawca? Darmowe napoje, czas pracy może zostać skrócony

Do Polski dotarły ponad trzydziestostopniowe upały. W takich warunkach pracownikom przysługują darmowe napoje. To obowiązek pracodawcy. Z kolei skrócenie czasu pracy w upalny dzień nie jest obowiązkowe - zależy od dobrej woli zatrudniającego.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów pracodawca jest zobowiązany zapewnić swoim pracownikom napoje. Jak stanowią przepisy rozporządzenia w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 5 pracodawca zapewnia napoje pracownikom, którzy wykonują prace:

  • na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25°C;
  • w biurze przy temperaturze przekraczającej 28°C na stanowisku pracy.
Zobacz wideo "Obserwujemy przesunięcie stref klimatycznych". W Polsce będzie ciepło jak we Włoszech?

Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w czasie upałów?

Art. 232 Kodeksu pracy stanowi natomiast, że pracodawca przedmiotowe napoje powinien zapewnić nieodpłatnie. Warto podkreślić, że termin "napój" nie ogranicza się wyłącznie do wody, a rodzaj wydawanych napojów pracodawca ustala samodzielnie.

W razie niedopełnienia tego obowiązku przez pracodawcę pracownicy mogą żądać zwrotu wydatków poniesionych na napoje. Niestosowanie się do przepisów prawa naruszanie praw pracowniczych. W takich przypadkach pracownicy powinni zgłaszać się do Inspekcji Pracy, która po rozpatrzeniu sprawy może postanowić o ukaraniu pracodawcy grzywną.

Warto także zaznaczyć, że pracownicy młodociani (w wieku między 15 a 18 lat) nie mogą pracować w pomieszczeniach pracy, w których temperatura przekracza 30 stopni C.

Osoby, które pracują na otwartej przestrzeni, muszą mieć zapewnione zacienione i zadaszone miejsce do odpoczynku. Obowiązkiem pracodawcy jest również staranie się o obniżenie, w ramach możliwości, temperatury w miejscu pracy.

Fala upałów w Polsce. Pracodawcy mogą skrócić dzień pracy

W upalne dni pracodawca ma prawo do skrócenia czasu pracy. Kodeks pracy przewiduje możliwość powstrzymania pracownika od wykonywania pracy, jeśli ten wykonuje ją w warunkach szczególnie niebezpiecznych i w podwyższonej temperaturze.  

Czy w takim razie pracodawca może skrócić każdemu czas pracy? Nie jest to jego obowiązek, a przepisy jedynie umożliwiają tę opcję. Jeśli pracownicy zostaną z powodu upału wcześniej zwolnieni do domu, przysługuje im 100 procent wynagrodzenia za ten dzień. Pracodawca może tego dokonać z własnej inicjatywy lub na prośbę pracowników, lub związków zawodowych.

Upały w Polsce - IMGW wydało alert drugiego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w piątek ostrzega mieszkańców woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego, pomorskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i warmińsko-mazurskiego przed upałem II stopnia. Oznacza to, że temperatura maksymalna w dzień może przekroczyć 30 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna w nocy będzie wyższa niż 18°C.

Dla województw podlaskiego i lubelskiego, a także części województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia. Oznacza to, że temperatura maksymalna w dzień może tam przekroczyć 30°C, natomiast temperatura minimalna będzie niższa niż 18°C. Wolne od ostrzeżeń jest jedynie woj. podkarpackie, jednak także i tam należy spodziewać się temperatur maksymalnych dochodzących do ok. 28°C.

Więcej o: