Program Inwestycji Strategicznych. Morawiecki zapowiada dziesiątki mld zł dla przedsiębiorców

- Czego potrzebuje dzisiaj przede wszystkim polska gospodarka? - pytał w Świdniku premier Mateusz Morawiecki. Odpowiedzią mają być dziesiątki miliardów złotych z nowego Programu Inwestycji Strategicznych.

W poniedziałek Morawiecki odwiedził Świdnik. W mieście na Lubelszczyźnie szef rządu wziął udział w konferencji dot. Polskiego Ładu. W czasie spotkania premier ogłosił powstanie Programu Inwestycji Strategicznych. 

Zobacz wideo Fogiel o Polskim Ładzie: Mam nadzieję, że podpis Gowina jest obowiązujący

- To program, który jest zbudowany wokół głównych osi, osi inwestycji infrastrukturalnych i podnoszących efektywność energetyczną, internetową, infrastrukturalną, ciepłowniczą, wod-kan, inwestycje społeczne jak żłobki i przedszkola - wyjaśniał Mateusz Morawiecki

Morawiecki zapowiedział Program Inwestycji Strategicznych

Program Inwestycji Strategicznych to to program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu. Program obejmuje 35 obszarów gospodarki. W pierwszym naborze priorytetami będą m.in. inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe.

Morawiecki wskazał główne cele Programu Inwestycji Strategicznych:

  • pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego;
  • rozwój lokalnej przedsiębiorczości;
  • poprawa warunków życia obywateli;
  • powstanie nowych miejsc pracy;
  • wsparcie zrównoważonego rozwoju;
  • efektywne zaangażowanie sektora finansowego.

Dwie pierwsze edycje programu odbędą się w formie pilotażu. Pierwszy z nich zostanie uruchomiony już w czerwcu. Pilotaże pozwolą na weryfikację priorytetów inwestycji oraz określenie częstotliwości naborów. Wnioski będą przyjmowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który będzie odpowiedzialny także za redystrybucję środków pieniężnych.

Jarosław KaczyńskiKaczyński w pogoni za UE. Podniesiony poziom życia "około 2029 r."

- Tu ze Świdnika na Lubelszczyźnie chcę powiedzieć wszystkim samorządowcom: drodzy samorządowcy, mówimy tu o programach idących w najbliższych 2-3 latach w wysokie dziesiątki miliardy złotych, może nawet przekraczające 100 mld zł, podczas gdy roczne łączne wydatki inwestycyjne wszystkich samorządów to 50 mld zł. Mówimy dzisiaj o kwocie, która znacząco przekracza wszystkie łączne dostępne wydatki inwestycyjne w jednostkach samorządu terytorialnego - powiedział premier.

- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pomoże odbudować gospodarkę po pandemii. Wierzę, że dzięki niemu wzrośnie jakość życia Polaków, którzy będą mogli korzystać z bezpiecznej, nowoczesnej infrastruktury. Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Jesteśmy dumni, że zrealizujemy program, który pomoże gospodarce, lokalnym społecznościom, a wiele z dofinansowanych inwestycji przyczyni się do budowania bardziej zrównoważonej gospodarki -  powiedziała w poniedziałek prezeska Banku Gospodarstwa Krajowego, Beata Daszyńska-Muzyczka. Bezzwrotne dofinansowania mają sięgać nawet 95 proc. wartości inwestycji.

Wnioski składne w formie elektronicznej

Jak poinformowano, wnioski o dofinansowanie będą mogły składać wszystkie samorządy z całej Polski w formie elektronicznej przez aplikację BGK. Samorządy o najniższych dochodach mieszkańców będą miały najwyższy priorytet.

Główne dwa kryteria oceny wniosków będą dotyczyć rodzaju inwestycji oraz wysokości deklarowanych w zeznaniach PIT dochodów mieszkańców samorządów, na terenie której realizowana ma być inwestycja.

Wnioski będą przyjmowane przez BGK. Po ich formalnej weryfikacji zostaną przekazane do Komisji przy Kancelarii Premiera. 

SeniorzyRząd przyznaje, że nie wszyscy emeryci skorzystają na Polskim Ładzie. Kto straci?

Po decyzji Kancelarii Premiera, Bank Gospodarstwa Krajowego wyda promesę wstępną, która umożliwi rozpoczęcie postępowania zakupowego i wyłonienia wykonawcy. Po zakończeniu przetargu samorząd otrzyma promesę inwestycyjną, którą będzie podstawą do wypłaty środków z dofinansowania po zrealizowaniu inwestycji lub jej etapu.

W całej Polsce m.in. w Warszawie, Zielonej Górze, Rzeszowie czy Kielcach BGK wyznaczy opiekuna Rządowego Funduszu Polski Ład dla Programu Inwestycji Strategicznych.

Terminy naborów będą publikowane na stronach www.bgk.pl oraz www.gov.pl/premier.

Zobacz wideo Nieoczywiste korzyści płynące z bankowości internetowej
Więcej o: