Dywidenda - co to takiego? Od czego zależy wypłata?

Dywidenda jest jednym z pojęć związanych z inwestycjami finansowymi. Rozpoczynając przygodę z inwestowaniem, np. w akcje, koniecznie musisz wiedzieć czym jest i jak ją uzyskać.

Dywidenda, z języka łacińskiego dividendum (rzecz do podziału) to pieniądze, które inwestorzy otrzymują jako wynagrodzenie za udzielenie kapitału spółce. Co należy o niej wiedzieć?

Zobacz wideo Co to znaczy dobrze zarabiać? Pytamy Polaków [5 GAZETA.PL]

Dywidenda - co to?

Dywidenda wypłacana jest akcjonariuszom spółek kapitałowych w wysokości zatwierdzonej przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Wypłata uzależniona jest od kilku czynników:

  • zakończenia roku obrotowego;
  • sporządzenia sprawozdania finansowego;
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie;
  • decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy.

Dywidenda może zostać wypłacona w formie środków pieniężnych lub innych aktywów, które dany podmiot posiada. Może przyjąć także formę udziałów w spółce. 

Według polskiego prawa, wysokość dywidendy nie może przekroczyć kwoty zysku netto z ostatniego roku obrotowego oraz sumy niepodzielonych zysków z lat poprzednich. Wszystko to ma na celu ochronę praw kredytodawców spółki. 

Podatek od zysków kapitałowych. Co musisz o nim wiedzieć? Podatek od zysków kapitałowych. Co musisz o nim wiedzieć?

Co to jest dywidenda?

Dywidenda jest to część zysku netto, tzn. po opodatkowaniu, którą dzieli się między akcjonariuszy. Co ważne każdy z udziałowców ma prawo partycypować w dywidendzie w równym stopniu. Co to oznacza? Otóż jeżeli od jednej akcji należny jest 1 złoty dywidendy, wówczas posiadacz 100 akcji otrzymuje 100 złotych, a posiadacz 10 000 akcji - 10 000 złotych. Szczególne uprawnienia posiadają właściciele akcji uprzywilejowanych. Mogą oni liczyć na wypłatę wyższych środków (jednak nie mogą ono być większe niż o połowę od dywidendy od zwykłych akcji). 

Należy pamiętać, że zyski z dywidendy podlegają opodatkowaniu. W Polsce stawka podatku wynosi 19 proc. Płatnikiem jest podmiot, który wypłaca dywidendę, co sprawia że osoba pobierająca dywidendę nie musi zgłaszać tego w swoim Urzędzie Skarbowym. W jej imieniu robi to spółka, która przygotowuje deklarację PIT 8-A. 

Istnieją przypadki, w których dywidenda może zostać zwolniona z podatku. Dzieje się tak m.in. w przypadku, gdy:

  • płatnikiem dywidendy jest spółka, która jest podatnikiem podatku dochodowego i posiada siedzibę na terytorium Polski;
  • spółka ma nie mniej niż 10 proc. akcji w kapitale spółki wypłacającej dywidendę. 

. Polski Ład źródłem strat. Wyniki badania mogą popsuć humory w rządzie

Czy będzie dywidenda? Od czego zależy wypłata dywidendy?

O tym, czy dywidenda będzie wypłacona i w jakiej wysokości decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Po przeanalizowaniu rocznego bilansu finansowego decydują oni o tym, czy dywidenda trafi do akcjonariuszy, czy może zostanie przeznaczona na dalsze inwestycje związane z dalszym rozwojem spółki. 

Pandemia koronawirusa spowodowała, że wiele spółek nie osiągnęło założonych zysków. Nie oznacza to jednak, że udziałowcy nie otrzymają dywidendy. O tym również decyduje Walne Zgromadzenie, które może zaordynować wypłatę dywidendy z zysków pochodzących z poprzednich lat. Muszą one jednak zostać pomniejszone o niepokryte straty, akcje i udziały własne a także sumy, które zasilają kapitał rezerwowy i zapasowy. 

Warto także wiedzieć, że dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy to dwa różne pojęcia, które początkujący inwestorzy muszą nauczyć się rozróżniać. 

  • dzień dywidendy - jest to dzień, w którym ustalone zostaje prawo do uzyskania dywidendy;
  • dzień wypłaty dywidendy - to z kolei dzień, w którym zysk akcjonariuszy zostaje im wypłacony w postaci pieniężnej (lub w postaci innych wartościowych aktywów lub przedmiotów).
Więcej o: