30 tys. zł grzywny dla piratów drogowych, 5 tys. mandatu i 15 pkt karnych. Rząd przyjął projekt

Rząd przyjął w trybie obiegowym projekt przepisów, których zadaniem będzie poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach. Ministerstwo infrastruktury przedstawiło szczegóły.

Projekt zakłada między innymi wyższe grzywny za przewinienia drogowe, w tym za jazdę pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. Resort chce też chronić pieszych i nagradzać za bezpieczną jazdę, co ma się przełożyć na niższe składki ubezpieczeniowe.

Zobacz wideo Adrian Zandberg: Polski parlament składa się z ludzi, którzy cenią sobie jazdę ze złamaniem zasad

Mandaty za wykroczenia drogowe z nowymi, wysokimi limitami

Projekt przewiduje zmianę w Kodeksie wykroczeń, zakładającą - w przypadku wykroczeń drogowych - podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 do 30 tysięcy złotych.

Zwiększona zostanie też wysokość grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym - do 5 tysięcy złotych, a w przypadku zbiegu wykroczeń - do 6 tysięcy. Jeśli kierowca opłaci mandat podczas kontroli, to wtedy jego wysokość zostanie pomniejszona o 10 procent.

Nowym rozwiązaniem jest kara grzywny w wysokości nie mniejszej niż 1,5 tys. zł w przypadku uszkodzenia mienia przez sprawcę wykroczenia lub spowodowania naruszenia ciała poszkodowanego, lub rozstroju zdrowia, których leczenie trwa nie dłużej niż 7 dni. Wprowadzony zostanie mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu.

Minimalna grzywna za nieprawidłowe zachowanie względem pieszego, na przykład wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, wyniesie nie mniej niż 1,5 tys zł. Jeśli w ciągu dwóch lat sprawca ponownie popełni takie naruszenie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 3 tys zł.

W przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego sąd będzie mógł dodatkowo orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka będzie podlegało karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2,5 tysiąca złotych. W przypadku prowadzenia pojazdu innego niż mechaniczny sprawca będzie podlegał karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż tysiąc złotych.

Przekraczanie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 kilometrów na godzinę będzie skutkowało minimalnym mandatem w wysokości tysiąc pięćset złotych niezależnie od faktu, czy naruszenie zostało stwierdzone w obszarze zabudowanym, czy też poza tym obszarem. Jeśli sprawca ponownie popełni takie wykroczenie w ciągu dwóch lat, to zostanie ukarany grzywną nie niższą niż 3 tysiące złotych.

Zmiany w systemie punktów karnych i tańsze OC

Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny. Ma to zapewnić szybkie i skuteczne doprowadzenie do wykonania kary.

Po zmianach za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10. Limit punktów karnych nie ulegnie zmianie.

Zachętą do bezpiecznej jazdy mają być niższe składki ubezpieczenia. Firmy ubezpieczeniowe mogą zaoferować niższe składki kierowcom, którzy jeżdżą bezpiecznie.

Projekt ustawy umożliwi udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych. Po zakończeniu oceny ryzyka, zakład ubezpieczeń będzie miał obowiązek niezwłocznie usunąć dane o punktach karnych kierowcy.

Zmiany wejdą w życie pierwszego grudnia tego roku.

Więcej o: