Blisko połowa Polaków nie ma żadnych oszczędności. Większość nigdy nie inwestowała [RAPORT]

Prawie połowa Polaków nie posiada żadnych oszczędności. Pozostali odłożyli średnio niemal 30 tysięcy złotych. Aż 61 proc. ankietowanych przyznało, że nigdy nie miało doświadczeń z inwestowaniem - wynika z badania "Assay Index".
Zobacz wideo Ceny mieszkań biją kolejne rekordy. Kiedy ich wzrost wyhamuje?

56 proc. Polaków przyznaje, że posiada odłożone środki, które w razie trudnej sytuacji mogą stanowić tzw. poduszkę finansową. Ich oszczędności wynoszą średnio 29 688 zł. W tej grupie zaledwie 6 proc. osób zgromadziło ponad 100 tysięcy złotych.

Jednocześnie aż 44 proc. ankietowanych przyznało, że nie posiada żadnych oszczędności - wynika z badania "Assay Index", przeprowadzonego na zlecenie Grupy Assay przez Maison&Partners na reprezentatywnej ogólnopolskiej kwotowo-losowej próbie 1124 Polaków w maju 2021.

Najchętniej oszczędzają inwestorzy

Jak czytamy w raporcie, sytuacja finansowa wygląda znacznie lepiej wśród aktywnych i potencjalnych inwestorów. W tej grupie aż 78 proc. badanych deklaruje, że posiada jakiekolwiek oszczędności. Z badania wynika, że niemal połowa inwestorów zgromadziła ponad 30 tysięcy złotych, a oszczędności prawie 15 proc. wynoszą ponad 100 tysięcy złotych.

Jednocześnie tylko 16 proc. Polaków przyznało, że zaoszczędzone pieniądze inwestuje aktywnie, czyli poza lokatami bankowymi. Najczęściej inwestują oni w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (6 proc.) i inne instrumenty finansowe takie jak polisy ubezpieczeniowe (6 proc.), akcje spółek na GPW (5 proc.), w obligacje skarbowe (5 proc.) i korporacyjne (2 proc.).

Większość Polaków nigdy nie inwestowała

Badanie "Assay Index" wskazuje również, że 61 proc. dorosłych Polaków nigdy nie miało doświadczeń z inwestowaniem. W tej konkretnej grupie przeważają osoby z najniższym dochodem lub bez dochodów (81 proc.) oraz mieszkańcy wsi (67 proc.). Często są to również osoby młode.

Ponadto 25 proc. ankietowanych przyznało, że posiada niewielkie doświadczenie i ma lub miało w przeszłości głównie produkty oszczędnościowe, takie jak lokaty czy obligacje. Natomiast 14 proc. osób o nieco większym doświadczeniu lokowała środki samodzielnie lub z pomocą doradcy. Połowa tej grupy ma poczucie, że dobrze się zna na dostępnych inwestycyjnych instrumentach finansowych.

Raport wskazuje również, że 13 proc. Polaków inwestowało w akcje. Najczęściej są to mieszkańcy wielkich miast (25 proc.), osoby starsze powyżej 65 roku życia (21 proc.) oraz z wyższym wykształceniem (21 proc.). 58 proc. badanych wyraziło przekonanie, że nieruchomości są najbezpieczniejszą i najbardziej rentowną formą lokowania kapitału.

Więcej o: