Urlop bezpłatny - co powinno zawierać podanie o urlop bezpłatny? Co z ubezpieczeniem?

Urlop bezpłatny to przerwa w wykonywaniu pracy przez pracownika, udzialana mu przez pracodawcę na wyraźny wniosek zatrudnionego. Jak powinno wyglądać podanie o urlop bezpłatny i co z ubezpieczeniem w trakcie jego trawania? Odpowiadamy w naszym artykule.

Urlop bezpłatny to kwestia uregulowana prawnie, o której mowa w art. 174 Kodeksu pracy. To właśnie w ten przepis wskazuje jasno o przesłankach do udzielenia urlopu bezpłatnego, o tym kiedy jest możliwe jego udzielenie i jakie konsekwencje wynikają z tego rodzaju wolnego.

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Wniosek o urlop bezpłatny, czyli komu przysługuje urlop bezpłatny i co z niego wynika 

Prawo do urlopu bezpłatnego ma pracownik zatrudniony na umowę o pracę, bez względu na to czy jest to umowa na czas określony czy też nieokreślony. Warto pamiętać o tym, że w trakcie trwania urlopu bezpłatnego zawieszeniu ulegają obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Co to oznacza?

  • w trakcie trwania urlopu bezpłatnego pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie;
  • okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do stażu pracy pracownika, od którego to zależą m.in: zasiłek dla bezrobotnych, nagroda jubileuszowa czy odprawa przedemerytalna;
  • czas urlopu bezpłatnego nie wchodzi w skład okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, od którego to uzależniona jest długość okresu wypowiedzenia.

Urlop bezpłatny może być udzielony pracownikowi na jego wyraźny wniosek, chociaż pracodawca może odmówić pracownikowi udzielenia takiego rodzaju wolnego bez wskazywania konkretnego uzasadnienia swojej decyzji. Zatrudniający nie może jednak wysłać pracownika na tego rodzaju urlop z własnej inicjatywy, jednak ma prawo skrócić proponowany czas jego trwania. Warto również wiedzieć o tym, że z inicjatywą powzięcia urlopu bezpłatnego pracownik może wyjść już pierwszego dnia pracy.

WARTO WIEDZIEĆ! Istnieje także możliwość udzielenia - przez pracodawcę - urlopu bezpłatnego na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy. Wówczas, okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy u dotychczasowego pracodawcy.

Podanie o urlop bezpłatny - co powinno zawierać i na jaki czas można otrzymać wolne?

Podanie o urlop bezpłatny to wymóg otrzymania tego rodzaju wolnego. Z taką inicjatywą musi wyjść pracownik. Co powinno zawierać podanie o urlop bezpłatny?

  • imię i nazwisko pracownika,
  • miejsce i datę składania wniosku,
  • dane firmy/pracodawcy,
  • prośbę o udzielenie urlopu bezpłatnego,
  • okres, na jaki pracownik chciałby otrzymać tego rodzaju wolne. Przepisy prawa nie regulują długości trwania urlopu bezpłatnego, w zależności od potrzeb pracownika może on wynosić: kilka dni, miesięcy, a nawet lat;
  • podpis osoby składającej podanie.

WAŻNE! Przepisy nie wymagają uzasadniania wniosku o urlop bezpłatny, nie oznacza to jednak, iż pracownik nie może takiego elementu zawrzeć w swoim wniosku.

Urlop bezpłatny a ubezpieczenie

Urlop bezpłatny to - jak wspominaliśmy wcześniej - okres, podczas którego ulegają zawieszeniu obowiązki tak pracownika, jak i pracodawcy - również w zakresie odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Oznacza to zatem tyle, że w trakcie trwania urlopu bezpłatnego, pracodawca nie przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek niezbędnych na ten poczet.

Warto jednak pamiętać o tym, że przez 30 pierwszych dni trwania bezpłatnego okresu czasu wolnego, pracownik może skorzystać z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Po tym czasie osoba korzystająca z urlopu bezpłatnego może zostać zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego innego członka rodziny lub płacić dowolna składkę na swoje ubezpieczenie zdrowotne.

Więcej o: