Prezydent i samorządowcy dostaną spore podwyżki. Senat poparł ustawę

Senat przyjął w czwartek z poprawkami nowelizację ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Za podwyżkami głosowało 61 senatorów, przeciw było 27, dwie osoby wstrzymały się od głosu.
Zobacz wideo Jesteśmy na lodowcu Sven. "Pod naszymi stopami sto metrów lodu, każdego roku coraz mniej"

Podczas czwartkowego głosowania Senat przyjął nowelizację ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw z poprawkami. "Za" głosowało 61 senatorów, 27 było przeciwko, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek i marszałek Senatu Tomasz GrodzkiRekordowe podwyżki na biura dla posłów i senatorów. Rząd i opozycja zgodne

Wyższa pensja prezydenta i samorządowców

Ustawa wprowadza zmiany w zakresie wynagrodzenia prezydenta RP i byłych prezydentów. Wynagrodzenie prezydenta będzie się składało z wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadającego 9,8-krotności kwoty bazowej i dodatku funkcyjnego, odpowiadającego 4,2-krotności kwoty bazowej. Oznacza to 40-proc. wzrost wynagrodzenia prezydenta.

Nowela zakłada również maksymalną wysokość miesięcznych diet dla radnych, która ma odpowiadać 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej. Oznacza to 60-proc. wzrost diet dla radnych.

Podwyżki dla posłów (zdjęcie ilustracyjne)Podwyżki dla posłów i ministrów. Polacy w większości przeciwni [SONDAŻ]

Tak samo wzrosnąć ma maksymalna wysokość wynagrodzenia pracowników samorządowych: marszałka i wicemarszałka województwa oraz pozostałych członków zarządu województwa; starosty, wicestarosty oraz pozostałych członków zarządu powiatu; wójta, burmistrza, prezydenta miasta, burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy i pozostałych członków zarządu dzielnicy m.st. Warszawy. Ich maksymalne wynagrodzenie nie będzie mogło przekroczyć 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej.

Wprowadzone poprawki doprecyzowują przepis określający wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru. Izba opowiedziała się też za skreśleniem budzących wątpliwości interpretacyjne zmian wprowadzonych w ustawie o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe dotyczących corocznej waloryzacji kwoty bazowej.

Więcej o: