Świadczenie urlopowe 2021. Dla kogo? Czym różni się od wczasów pod gruszą?

Świadczenie urlopowe oraz wczasy pod gruszą to dofinansowanie wakacji wypłacane pracownikowi. Sprawdź, czym się różnią i komu przysługują.

Świadczenia urlopowe są przyznawane w firmach, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników, a przedsiębiorstwo zrezygnowało z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Świadczenie urlopowe ma możliwość otrzymać każdy pracownik, który wybiera się na urlop trwający minimum 14 dni kalendarzowych.

Zobacz wideo Gowin: Spuśćmy miłosierną zasłonę milczenia na wyliczenia Jakiego

W związku z tym, że dofinansowanie to nie jest wypłacane z funduszu socjalnego, przysługuje wszystkim pracownikom, bez względu na ich sytuację finansową. Dodatkowo wypłata świadczenia nie jest uzależniona od stażu pracy. Firmy nie mają jednak obowiązku wypłacania takiego świadczenia - ma ono charakter dobrowolny. Pracodawca ma jednak obowiązek poinformować pracowników, o tym, że nie będzie wypłacać dodatkowego świadczenia urlopowego.

Wakacje 2021. Komu przysługują wczasy pod gruszą? 

Inaczej sytuacja wygląda przy wczasach pod gruszą - świadczenie to jest wypłacane z zakładowego funduszu socjalnego. Przedsiębiorstwa, które zatrudniają ponad 50 pracowników zatrudnionych na pełen etat, powinny prowadzić Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wczasy pod gruszą przysługują osobom posiadającym umowę o pracę, a wysokość świadczenia jest zależna od sytuacji materialnej, życiowej oraz rodzinnej pracownika. Z uwagi na to, że wczasy pod gruszą są świadczeniem socjalnym to o tym, kto otrzyma dofinansowanie oraz w jakiej wysokości, zależy od kryteriów, jakie obowiązują w regulaminie firmy.

Przy przyznawaniu prawa do świadczenia, nie ma jednak znaczenia: staż pracy, kwalifikacje ani zajmowane stanowisko. Z ZFŚS mogą korzystać nie tylko pracownicy, ale także byli pracownicy - emeryci i renciści, którym pracodawca przyznał w regulaminie ZFŚS prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych. 

Więcej o: