Kwarantanna może skrócić urlop wypoczynkowy? Czy można pracować podczas kwarantanny? Wyjaśniamy

Wielu pracowników zastanawia się, czy kwarantanna może przerwać ich urlop? Co mówi o tym Kodeks pracy?

Czy nasz urlop zostanie przerwany w sytuacji, gdy będziemy musieli odbyć kwarantannę lub izolację z powodu zakażenia się SARS-CoV-2 lub kontaktu z osobą zarażoną wirusem? Czy możemy pracować podczas kwarantanny?

Zobacz wideo Czy Narodowy Program Szczepień jest sukcesem?

Koronawirus w Polsce. Czy kwarantanna skraca urlop wypoczynkowy? 

Art.1542 § 1 Kodeksu pracy mówi, że urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi w dni, które są dla niego dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. W sytuacji, gdy pracownik nie jest w stanie rozpocząć urlopu wypoczynkowego w ustalonym wcześniej terminie z przyczyn usprawiedliwiających jego nieobecność w pracy, w szczególności z powodu:

  • czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą,
  • odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną,
  • powołaniem na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienie się dopełnienie terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy,
  • urlopu macierzyńskiego

- to w tych sytuacjach pracodawca jest zobowiązany przesunąć termin urlopu na inny

Zgodnie z art. 166 Kodeksu pracy, taka sama zasada obowiązuje jeśli powyższe przyczyny wystąpią już w trakcie jego trwania. "W świetle w/w przepisów okres choroby czy też okres odosobnienia nie może być  'zamieniony' wedle woli pracownika na urlop wypoczynkowy - informuje Państwowa Inspekcja Pracy

Zasady te obowiązują również w przypadku pracowników objętych kwarantanną lub izolacją z powodu zakażenia koronawirusem, lub kontaktu z osobą zarażoną. W tym czasie pracownik pobiera wynagrodzenie chorobowe.

Zmiany w przepisach. Czy można pracować na kwarantannie?

W związku ze zmianami w prawie (dodano artykuł art. 4h), które obowiązują od 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w czasie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, pracownicy poddani obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy pracować w trybie pracy zdalnej i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.

"W przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny, o której mowa wyżej, nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy, ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby określone w odrębnych przepisach" - czytamy w komunikacie rządu.

Z urlopu wypoczynkowego może skorzystać podczas kwarantanny tylko pracownik, który świadczy pracę w trybie zdalnym. "Urlopu udziela się wówczas na dni, które dla tego pracownika miały być dniami pracy" - podkreśla PIP.

Więcej o: