Sprzedawca nie może odmówić przyjęcia zapłaty gotówką. Prezydent Duda podpisał nowelizację ustawy

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o usługach płatniczych. Nowe przepisy nakładają na sprzedawców obowiązek przyjmowania zapłaty w formie gotówki.
Zobacz wideo Rynek pracy po pandemii. Silna pozycja pracowników. "Nikt się tego nie spodziewał"

Ustawa podpisana 28 września przez Andrzeja Dudę wprowadza zapisy, które pozwalają każdemu konsumentowi na zapłacenie za usługi lub kupowany towar gotówką i zapłata w tej formie musi zostać przyjęta. Wyjątkiem są między innymi sytuacje dotyczące sprzedaży w internecie oraz sprzedaży prowadzonej w miejscu, w którym nie ma personelu i obowiązuje samoobsługa.

Projekt zmiany ustawy o usługach płatniczych został w maju 2021 roku zgłoszony do Sejmu przez prezydenta na wniosek prezesa NBP Adama Glapińskiego. "Celem ustawy jest uregulowanie statusu prawnego akceptacji znaków pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski. Nowe regulacje wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia" - czytamy na stronie Kancelarii Prezydenta RP.

Jarosław Kaczyński (zdjęcie ilustracyjne) Nepotyzm w PiS? Działacze odkryli sposób, by zarobić więcej niż premier

Płatność gotówką musi zostać przyjęta

Zmiany zapisanie w nowelizacji mają pomóc 4,5 milionom osób, które nie korzystają na co dzień z płatności bezgotówkowych. - Mówimy o takiej sytuacji, kiedy do tej pory przedsiębiorca przyjmował wyłącznie zapłatę w formie bezgotówkowej i ta zmiana prawa skutkuje tym, że akceptant nie może odmówić przyjęcia zapłaty [gotówkowej - red.] od konsumenta - mówił doradca prezydenta Paweł Mucha w Programie I Polskiego Radia.

Jak tłumaczył Mucha, w obecnym systemie prawnym znajduje się luka, która pozwala na wykluczenie społeczne. W ocenie projektodawców, wskazując akceptowane sposoby płatności, należy mieć na uwadze zwyczaje płatnicze społeczeństwa oraz potrzebę równego dostępu wszystkich grup społecznych do preferowanych przez nie form płatności, w tym płatności gotówkowych.

Emeryci, ZUS ZUS ma radę, jak podwoić emeryturę. Tak można załatwić sobie 3000 zł

"Płatność tylko kartą" wciąż w internecie i na imprezach masowych 

Obowiązek przyjęcia płatności w formie gotówkowej nie będzie bezwzględny. W ustawie przewidziano kilka wyjątków. Jeden z nich wprowadzono podczas prac podkomisji stałej ds. instytucji finansowych. Obowiązek przyjęcia płatności gotówkowej nie będzie obowiązywał:

  • w działalności prowadzonej w internecie,
  • w miejscu prowadzenia działalności bez obecności personelu,
  • w trakcie imprezy masowej.

Przepis nie będzie miał zastosowania również do sytuacji, gdy jednorazowa transakcja, bez względu na wynikającą z niej liczbę płatności, będzie równa lub większa niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w III kwartale roku poprzedniego (ogłasza je prezes Głównego Urzędu Statystycznego).

Więcej o: