Nie musisz płacić za gaz więcej, niż przewiduje taryfa. Jak uniknąć podwyżek? URE wyjaśnia

Każdy indywidualny odbiorca paliwa gazowego może wybrać pomiędzy ceną gazu zatwierdzoną przez prezesa URE, a stawkami wolnorynkowymi. Jeśli gaz jest kupowany poprzez zarządcę lub właściciela budynku, to indywidualni odbiorcy powinni rozliczać się z taryf zatwierdzanych przez regulatora - informuje Urząd Regulacji Energetyki.

Podwyżki cen gazu to temat, który wielu odbiorcom spędza sen z powiek. Prezes URE zatwierdza, zgodnie z przepisami, taryfy na gaz sprzedawany wyłącznie odbiorcom w gospodarstwach domowych. A co z klientami indywidualnymi?

Zobacz wideo Co może zdrożeć? Ekspertka wyjaśnia

Wysokie ceny gazu u indywidualnych odbiorców - URE wyjaśnia, jak można uniknąć podwyżki 

Jak informuje URE, każdy indywidualny odbiorca gazu (gospodarstwa domowe lub kupujący gaz zarządca lub właściciel budynku wielolokalowego), ma możliwość wyboru między ceną gazu zatwierdzoną przez prezesa URE (czyli taryfą), a stawkami wolnorynkowymi (w które nie ingeruje regulator, dlatego ceny mogą być wyższe). 

URE odsyła do stanowiska z 2018 roku, które rozstrzyga tę kwestię. "Co więcej, stanowisko regulatora ma zastosowanie wyłącznie w przypadkach, gdy gospodarstwa domowe skupione w ramach np. wspólnoty czy spółdzielni, nie posiadają indywidualnych liczników zużycia paliwa gazowego i są rozliczne przez jednego właściciela lub zarządcę budynku na podstawie odczytów ze wspólnego opomiarowania" - czytamy. Jak dodaje URE, takie przypadki mają należeć do rzadkości, ponieważ większość gospodarstw domowych posiada liczniki indywidualne.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl. 

"Jeśli zatem indywidualni użytkownicy paliwa gazowego w gospodarstwie domowym zużywający gaz na potrzeby tego gospodarstwa, ze względu na uwarunkowania techniczne nie dokonują sami zakupu i rozliczenia zużytego gazu, a takich zakupów dokonuje zarządca lub właściciel budynku wielolokalowego, w ocenie Prezesa URE - wyrażonej w Komunikacie 76/2018 - do rozliczeń za paliwo gazowe zastosowanie powinny mieć ceny z taryf zatwierdzanych przez regulatora" - napisano dalej w oświadczeniu URE.

Co to oznacza w praktyce? Odbiorcy mogą korzystać z komercyjnych ofert i kupować gaz po cenach niższych od obowiązującej taryfy. Jeśli są one jednak wyższe, to odbiorca gazu powinien zwrócić się do sprzedawcy z wnioskiem o zastosowanie stawek taryfowych.

Sprzedawca gazu powinien rozpatrzyć oświadczenie i udzielić wnioskodawcy odpowiedzi. Jak dodaje URE, dopiero w przypadku odmowy zastosowania taryfy, gdy odbiorca gazu nie zgadza się z argumentacją uzasadniającą odmowę, wówczas można zwrócić się bezpośrednio do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Więcej o: