Polski Ład. Księgowi punktują rząd i domagają się przeprosin. Zwrot zaliczek pensji "niezgodny z prawem"

Rząd interweniował po tym jak przedstawiciele różnych zawodów otrzymali niższe wypłaty w związku ze zmianą przepisów w Polskim Ładzie. Okazuje się jednak, że władze nie mogły zarządzić zwrotu zaliczek, w taki sposób jak to zrobiły. Krajowa Izba Biur Rachunkowych apeluje, by nie stosować się do rządowego rozporządzenia.

Polski Ład zaczęto od reformy podatkowej. Zmiany w odliczaniu składki zdrowotnej, wyższa kwota wolna od podatku oraz ulga dla klasy średniej skomplikowały system. Większość Polaków dzięki zmianom miała zyskać, tymczasem nauczycielom czy przedstawicielom służ mundurowych spadły wypłaty.

Rząd zapewnia, że w skali roku Polacy zyskają, ale zaliczki wrócą do nich dopiero za rok, ze zwrotem podatku. Władze niestety nie przeprowadziły w tej materii rzeczowej kampanii informacyjnej. By ratować twarz, zapowiedziano zwrot zaliczekStosowne przepisy wprowadzono przez rozporządzenie. Ale takie rozwiązanie jest niezgodne z prawem.

Zobacz wideo Gawkowski o Polskim Ładzie: To nie jest Polski Ład, tylko Polski Nieład

Polski Ład. Wyrównanie pensji niezgodne z prawem?

Krajowa Izba Biur Rachunkowych wystąpiła o opinię w sprawie do doradcy podatkowego i radcy prawnego, dr. hab. nauk prawnych Adama Bartosiewicza. Jak z niej wynika, rozporządzenie o zwrocie zaliczek zostało wydane z przekroczeniem upoważnienia ustawowego.

Ponadto rozporządzenie "w istocie nie przedłuża terminów, tylko ustanawia nowy alternatywny sposób obliczania zaliczki na podatek dochodowy". Przedłużenie terminu byłoby możliwe bowiem tylko jeśli dotyczyłoby całości zaliczki, a nie jej części. Ponadto rząd powinien w takim wypadku wskazać termin, a nie określać warunek. 

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

Pobrane już zaliczki są natomiast dyspozycją Urzędu Skarbowego. Toteż pracodawca nie może zwrócić takiej zaliczki. W związku z tym KIBR zajmuje stanowisko, że do "czasu wyjaśnienia sytuacji na gruncie prawnym nie jest wskazane podejmowanie działań zmierzających do korekt list płac". Izba chce ugruntowania stanu prawnego, tak by księgowi oraz kadrowi mogli w sposób bezpieczny i niebudzący wątpliwości realizować swoje obowiązki zawodowe. 

Księgowi domagają się przeprosin

Po tym, jak niektórzy Polacy dostali niższe pensje, rząd postanowił przerzucić odpowiedzialność na księgowych. KIBR zaznacza, że Minister Finansów przeprosił Izbę. Domagają się jednak, by przeprosiny zostały skierowane do wszystkich kadrowych i księgowych w Polsce. 

Dołożymy także wszelkich starań, by do szerokiej opinii publicznej trafił przekaz, iż to właśnie środowisko księgowo kadrowe włożyło największy wkład pracy, by nowe przepisy prawa były zastosowane w sposób prawidłowy i terminowy. Prezentujmy stanowisko, iż ciężka praca w ostatnich miesiącach każdego księgowego i kadrowego powinna być doceniona

- deklaruje KIBR.

Więcej o: