Co to jest upadłość konsumencka? Kto może ją ogłosić?

Upadłość konsumencka bywa jedyną możliwością dla zadłużonych osób na naprawę swojej sytuacji finansowej. Choć w praktyce proces ten może być bolesny, to stanowi ratunek w krytycznych momentach. Co to jest jest upadłość konsumencka? Kto może ogłosić upadłość konsumencką i jak wygląda cały proces w praktyce? Co daje upadłość konsumencka?Sprawdzamy.

Co to jest upadłość konsumencka? W największym skrócie upadłością konsumencką nazywa się proces, w trakcie którego dochodzi do oddłużania konsumenta, który nie jest w stanie poradzić sobie z ciążącymi na nim zobowiązaniami finansowymi. To, wobec kogo można ogłosić upadłość konsumencką uzależnione jest od kilku czynników.

Zobacz wideo Studio Biznes odc. 100

Co to jest upadłość konsumencka?

Zaktualizowane przepisy w zakresie zasad ogłaszania i szczegółów procedury upadłości konsumenckiej obowiązują w Polsce od 24 marca 2020 roku. Nowe prawo znacząco ułatwiło cały proces, co w konsekwencji doprowadziło do gwałtownego wzrostu liczby składanych wniosków.

W praktyce upadłość konsumencka przyjmuje postać postępowania sądowego, którego celem jest częściowe lub całkowite oddłużenie konsumenta, a jednocześnie zaspokojenie roszczeń wierzycieli z posiadanego przez niego majątku. Dzięki ogłoszeniu upadłości obciążony może łatwiej pozbyć się spirali długów, przywrócić swoją równowagę finansową i pożegnać się z zadłużeniami.

Kto może ogłosić upadłość konsumencka? W jaki sposób to zrobić?

Upadłość konsumencka ogłaszana jest jedynie wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej, a więc wobec osób fizycznych. Do grona tego nie wliczają się jednak osoby, które są wspólnikami lub komandytariuszami w spółkach jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych. W ich przypadku dochodzi do postępowania upadłościowego na zasadach ogólnych.

Organem odpowiedzialnym za ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest sąd. Do tego celu należy złożyć wniosek i zapłacić 30 złotych do sądu właściwego dla miejsca stałego pobytu dłużnika. Można to zrobić zarówno samodzielnie, jak i zlecić kancelarii prawnej. Kluczowe jest sporządzenie dokumentu w sposób jak najbardziej szczegółowy, bowiem postępowania odbywa się bez udziału wnioskodawcy.

Ogłoszenie przez sąd upadłości konsumenckiej - co wtedy?

Po ogłoszeniu przez sąd upadłości konsumenckiej dochodzi do następnego etapu procedury, jakim jest postępowanie upadłościowe właściwe. W tym przypadku odpowiada za nie syndyk. Do jego obowiązków należy przede wszystkim ustalenie masy upadłościowej, na którą składają się wszystkie elementy majątku dłużnika, a następnie spieniężenie jej i przekazanie środków na rzecz wierzycieli.

Po dokonaniu tych czynności wszelkie postępowania ze strony wierzycieli zostają umorzone. Dodatkowo, jeżeli małżonkowie pozostawali do tej pory we wspólnocie majątkowej, dochodzi wówczas do powstania rozdzielności.

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

W wielu przypadkach ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest najlepszym sposobem na uporządkowanie swojej sytuacji finansowej. Negatywnymi konsekwencjami jest jednak to, że syndyk zajmuje oszczędności dłużnika, wynagrodzenie za pracę, a nawet jego mieszkanie i środki transportu. Dodatkowo w takiej sytuacji zachodzi utrata możliwości zarządzania swoim majątkiem.

Zobacz też: Śmierć kredytobiorcy. Kto odpowiada za długi i co należy zrobić tuż po śmierci?

Więcej o: