konsument

Więcej o:

konsument

 • Światowy Dzień Konsumenta

  Świadomość konsumentów dotycząca przysługujących im praw stale rośnie. Coraz częściej domagamy się naprawy lub wymiany uszkodzonych produktów i składamy reklamacje dotyczące zbyt niskiego poziomu usług. Rzecznik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Cieloch przyznaje

 • Prosument, czyli aktywny konsument

  Prosument, to termin wprowadzony pod koniec lat 70 przez Aliva Tofflera, pisarza i futurystę. Prosument to ktoś więcej niż konsument. To osoba, która ma szeroką wiedzę o produktach i usługach związanych z ulubioną marką i tą wiedzę przekazuje innym. To ktoś, kto chce mieć udział w aktywnym

 • Przepisy dla konsumentów: już prawie Europa

  Specjaliści zgodnie podkreślają jednak, że tak naprawdę ochrona zależy od tego, w jakim stopniu te przepisy są realizowane - czy kontrole są skuteczne, jaki poziom wiedzy mają przedsiębiorcy, ile o swoich prawach wiedzą sami konsumenci. Bezpieczeństwo produktów Polskie przepisy dotyczące

 • UOKiK: Uber nie zagraża konkurencji ani konsumentom

  dokumentu. Dużą część swojej analizy Urząd poświęcił temu, czy konsument jest należycie poinformowany, z czyjej usługi i na jakich warunkach korzysta. Świadczenie Uber polega na dostarczeniu i obsłudze platformy elektronicznej kontaktującej kierowców z klientami oraz obsługa płatności, natomiast za przewóz

 • Światowy Dzień Konsumenta. Jak przeciwstawić się korporacjom?

  . Wprowadzona w połowie 2010 r. instytucja pozwów zbiorowych wyrównuje szanse. To przede wszystkim niższe koszty opłat sądowych, adwokatów, ekspertyz, analiz, rzeczoznawców, bo rozłożone na wszystkich członków grupy. Jednym z najgłośniejszych konfliktów ostatnich lat na linii konsumenci - korporacje jest sprawa

 • Mlekovita: nie wprowadzamy konsumentów w błąd

  czwartych tłuszczu" lub "półtłuste"" - tłumaczy dyrektor. I dodaje, że sama idea stworzenia masła o obniżonej zawartości tłuszczu została podyktowana potrzebami grupy konsumentów, dla których tradycyjne masło jest zbyt "ciężkie". "Jest ono alternatywą dla tradycyjnego masła o zawartości min. 82 proc

 • Gdy przedsiębiorca wprowadza konsumenta w błąd

  W interesie ogółu Firma, która decyduje się na publikację wprowadzających w błąd reklam, naraża się na reakcje konkurentów działających na tym samym rynku, dbających o swój interes, żądania oszukanych konsumentów, jak i również na postępowania i będące często ich efektem kary pieniężne ze strony

 • KE: Satysfakcja konsumentów z Unii Europejskiej

  Jak wynika z raportu KE, ponad 60 proc. polskich konsumentów jest zadowolonych z poziomu przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów chroniących konsumentów. Chętnie egzekwujemy swoje prawa - reklamujemy wadliwe produkty, a jeśli to nie pomoże - częściej niż przeciętny mieszkaniec UE podejmujemy