Wysłali ponad tysiąc zmyślonych CV. Wniosek? To nie jest kraj dla trochę starszych ludzi [WYKRES DNIA]

Kandydaci w wieku poniżej 30 lat otrzymywali zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną średnio dwa razy częściej niż osoby powyżej 50. roku życia - wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Tzw. ageizm, czyli problem dyskryminacji ze względu na wiek, jest szczególnie widoczny na warszawskim rynku pracy.

Niepokojące tendencje na polskim rynku pracy Polski Instytut Ekonomiczny zidentyfikował i opisał w raporcie "Ageizm w Polsce - podsumowanie eksperymentalnego badania terenowego". Badacze pokazali, że na polskim rynku pracy (a przynajmniej w badanych branżach) występuje problem tzw. ageizmu, czyli dyskryminacji ze względu na wiek. Polscy pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby po pięćdziesiątce.

Zobacz wideo Q&A o Polskim Ładzie. "Co oznacza zasada Morawieckiego?" Ekspert wyjaśnia

Rosyjskie uzbrojenie w pobliżu miasta Woroneż na zdjęciu satelitarnym Maxar Technologies Tysiące pojazdów wojskowych przy granicy z Ukrainą. Widać je na zdjęciach

Ekonomiści wysłali ponad tysiąc fikcyjnych zgłoszeń do pracy

W ramach badania ekonomiści z PIE wysłali łącznie 1260 zgłoszeń do pracy w imieniu fikcyjnych osób w wieku 28 lat i 52 lat. Oczywiście, jak wyjaśniają badacze, pozostałe charakterystyki zmyślonych kandydatów - m.in. płeć, poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe czy umiejętność posługiwania się językami obcymi - były do siebie jak najbardziej zbliżone, by zminimalizować ryzyko odrzucenia kandydatur ze względu na te cechy.

Fikcyjne osoby uczestniczyły w rekrutacjach na stanowiska w branżach sprzedaży i obsługi klienta (na stanowiska, gdzie wymagano minimalnego doświadczenia i praca nie wiązała się z wyspecjalizowanymi umiejętnościami), a także finansów, bankowości i ubezpieczeń (w tym etapie wyszukiwano oferty, w których pracodawcy wymagali już pewnego doświadczenia zawodowego na oferowanym stanowisku).

Co się okazało? W obu etapach badania (tj. zarówno, gdy szukano pracownika "niedoświadczonego", jak i gdy poszukiwano osoby wyspecjalizowanej w danej działce) tzw. callback rate, czyli współczynnik pozytywnych odpowiedzi na aplikację, był dla młodszych kandydatów dużo wyższy. Zwykle młodsi kandydaci byli zapraszani na rozmowę około dwóch razy częściej niż starsi, ale np. w Warszawie w przypadku stanowiska wymagającego doświadczenia badanie PIE wykazało aż czterokrotnie więcej pozytywnych odpowiedzi wobec kandydatur młodszych pracowników. 

embed

Eksperyment badaczy z PIE pokazał także różnice w odzewie na zgłoszenia do pracy pomiędzy kobietami i mężczyznami.

Najbardziej dotknięta zjawiskiem dyskryminacji ze względu na wiek jest starsza kandydatka. Na obu etapach to właśnie ona otrzymała najmniej odpowiedzi zwrotnych

- zauważają ekonomiści.

Badanie przeprowadzono między sierpniem a październikiem 2021 r.

Dyskryminacji nie ma na etapie ogłoszeń o pracę

Z analizy ekonomistów PIE wynika, że w treści ogłoszeń o pracę dyskryminacji ze względu na wiek nie widać. Spośród 473 przeanalizowanych ofert pracy na portalach rekrutacyjnych określenia "młody" czy "energiczny" albo "dynamiczny" (stereotypowo przypisywane młodym osobom) pojawiały się najwyżej 29 razy. Zwykle słowa te użyte były nie tyle w kontekście wymogu wobec kandydata, co charakterystyki zespołu, do którego poszukiwany jest nowy pracownik.

Urząd Pracy (zdjęcie ilustracyjne) Ciekawostka w danych o bezrobociu. Pierwszy miesięczny spadek w grudniu od 20 lat

Co wynika z tego badania?

Jak komentują ekonomiści z PIE, wyniki badania jednoznacznie wskazują na istnienie problemu ageizmu w Polsce.

Ageizm wydaje się wykazywać powiązania z dyskryminacją ze względu na płeć, a połączone efekty tych dwóch szkodliwych zjawisk społecznych sprawiają, że pozycja starszych kobiet na polskim rynku pracy jest wyjątkowo trudna

- czytamy w badaniu. Zjawisko to może oznaczać problemy dla polskiej gospodarki.

Starzenie się będzie obniżało dynamikę PKB w Polsce, ale możemy ten efekt z nadwyżką zniwelować, podnosząc aktywność zawodową osób starszych. Dyskryminacja ze względu na wiek może to podnoszenie hamować

- zauważa dr Jakub Sawulski, kierownik zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dodaje, że "dyskryminacja ze względu na wiek nie ma sensu z punktu widzenia firm, bo badania pokazują, że zatrudnianie osób starszych pomaga firmom w rozwoju". 

Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i musimy zadbać o poprawę aktywności zawodowej seniorów. Według prognoz GUS w 2030 r. osoby 60+ będą stanowić 29 proc. ogółu populacji, a w 2050 r. już ponad 40 proc. Na koniec 2019 r. ich udział w populacji kraju wynosił 25 proc. 

- zauważa Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Ageizm na rynku pracy to duże wyzwanie. Biorąc pod uwagę prognozę demograficzną, pracodawcy niedługo chyba nie będą mieli wyjścia

- komentuje natomiast Wojciech Matysiak, ekonomista PKO Banku Polskiego. 

Znamy Znamy "nową" liczbę ludności Polski. Są wstępne wyniki spisu powszechnego

---

Siema! Gazeta.pl kolejny już raz gra #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każde dodatkowe wsparcie dla tej akcji jest bezcenne. Licytujcie i kwestujcie razem z nami.

Więcej o: