Zakaz handlu w niedziele. Piotr Duda z NSZZ "Solidarność" proponuje referendum

"Wszystkim, którzy mówią, że odbieramy im wolność, mówię: przeprowadźmy w Polsce referendum i zdecydujmy, czy niedziela ma być wolna, czy ma być normalnym dniem pracy. Ale dla wszystkich, nie tylko dla handlu" - mówi Piotr Duda, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".

W ciągu ostatnich kilku miesięcy spora grupa wielkich sieci handlowych w Polsce zatrudniających pracowników uzyskała dla swoich sklepów status placówki pocztowej, co pozwalało na otwieranie się w każdą niedzielę. Z początkiem lutego 2022 r. w życie weszła jednak nowelizacja zaostrzająca przepisy o zakazie handlu w niedziele i święta. Teraz nie wystarczy już zostać placówką pocztową - trzeba wykazać, że sklep minimum 40 proc. przychodów posiada z usług pocztowych. 

Detaliści zaczęli więc analizować nowe przepisy i szukać kolejnych furtek. W efekcie zaczynają powstawać już nie placówki pocztowe, ale dworce autobusowe czy czytelnie. Więcej na ten temat możesz przeczytać w TYM miejscu.  

Zobacz wideo "Paszcza krokodyla" na rynku nieruchomości. „Osoby bez mieszkań są coraz bardziej wykluczane"

Działania te ostro skomentował szef NSZZ Solidarność Piotr Duda. W wywiadzie dla "Głosu Wielkopolskiego" stwierdził, że "to już nawet nie jest omijanie prawa, ale śmianie się z ustawodawcy i naplucie w twarz. Te same podmioty w swoim krajach są przykładnymi pracodawcami - jeżeli jest jakieś prawo, stosują się do niego, a nie obchodzą je. A tutaj? Dla mnie to są zwykli przestępcy". Zapowiedział skierowanie apelu do Głównej Inspektor Pracy o kontrolę i maksymalne kary.  "Tak naprawdę państwo polskie powinno odebrać im koncesję. To kpina i naśmiewanie się z ustawodawcy, ograniczającego handel w niedziele" - zauważył. 

Zaproponował również przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie wolnych niedziel dla wszystkich. "Wszystkim, którzy mówią, że odbieramy im wolność, mówię: przeprowadźmy w Polsce referendum i zdecydujmy, czy niedziela ma być wolna, czy ma być normalnym dniem pracy. Ale dla wszystkich, nie tylko dla handlu. Jeśli chcą, żeby w niedzielę działał handel, to niech działają też banki czy urzędy publiczne. Ja też nie mam czasu w tygodniu załatwiać spraw i chętnie poszedłbym do wydziału komunikacji w niedzielę". 

Niedziele handlowe 2022 - jakie są wyjątki od ustawy?

Zakaz handlu w niedzielę wszedł w życie cztery lata temu. To jeden z najważniejszych projektów rządu PiS. Początkowo przepisy obowiązywały częściowo i niehandlowa była tylko jedna niedziela w miesiącu. Co roku prawo zaostrzano, a punktem kulminacyjnym są obecnie obowiązujące przepisy. Od 2020 roku ustawa przewiduje tylko siedem niedziel handlowych w roku. Ich terminy związane są z wydarzeniami, które zwiększają ruch w sklepach, jak święta oraz zakończenie czy rozpoczęcie roku szkolnego. Niedziele handlowe w 2022 roku przypadają jeszcze 10 i 24 kwietnia, 26 czerwca, 28 sierpnia oraz 11 grudnia i 18 grudnia 2022 r.

Zgodnie z ustawą, w niedziele niehandlowe mogą być obecnie otwarte sklepy

 • na stacjach paliw płynnych;
 • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami;
 • w aptekach i punktach aptecznych;
 • w zakładach leczniczych dla zwierząt;
 • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;
 • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;
 • w placówkach pocztowych w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych;
 • w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;
 • w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;
 • w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;
 • w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;
 • w placówkach handlowych na dworcach w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 i 2400), w portach i przystaniach morskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 491) oraz w portach i przystaniach w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863) - w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych;
 • w przypadku sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych zajmujących się wyłącznie odbiorem produktów rybnych;
 • w placówkach handlowych w portach lotniczych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 847);
 • w strefach wolnocłowych;
 • w środkach transportu, na statkach, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych;
 • na terenie jednostek penitencjarnych;
 • w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych;
 • w sklepach internetowych i na platformach internetowych;
 • w przypadku handlu towarami z automatów;
 • w przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021);
 • w hurtowniach farmaceutycznych;
 • w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego - w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi, częściami zamiennymi do tych maszyn, materiałami eksploatacyjnymi do maszyn rolniczych, materiałami używanymi w trakcie bieżącej pracy maszyn rolniczych lub narzędziami do wymiany części zamiennych w maszynach rolniczych;
 • w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach;
 • w zakładach pogrzebowych;
 • w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek;
 • w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;
 • w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna.
Więcej o: