PIT 2022. Do kiedy trzeba rozliczyć PIT za 2021 rok? [HARMONOGRAM]

Ministerstwo Finansów rozpoczęła już przyjmowanie PIT-ów za 2021 rok do rozliczenia. Zeznania podatkowe PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 będzie można składać od 15 lutego do 30 kwietnia 2022 roku.

Poniżej prezentujemy zestawienia - kto musi złożyć PIT i do kiedy?

Zobacz wideo Polski Ład krok po kroku - wypełniamy najważniejsze dokumenty Wybierz serwis

PIT 2021. Do kiedy należy odprowadzić PIT?

PIT-28 należy złożyć do 2 marca 2022 roku. Z rozliczenia PIT-28 mogą skorzystać podatnicy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych lub jawnych oraz podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze.  

PIT-36 należy złożyć do 30 kwietnia 2022 roku. PIT-36 przeznaczony jest dla podatników, którzy dokonali wyboru podatku liniowego. Wypełniają go wyłącznie przedsiębiorcy (prowadzący działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT), którzy złożyli oświadczenie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali pierwsze przychody w roku 2021 z działalności gospodarczej.

Rozliczenia PIT 2021. Do kiedy?

PIT-36L należy złożyć do 30 kwietnia 2022 roku. PIT-36L muszą rozliczyć osoby prowadzące działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej stosujących opodatkowanie podatkiem liniowym (stawka: 19 proc.).  

PIT-37 należy złożyć do 30 kwietnia 2022 roku. PIT 37 rozliczają podatnicy, którzy deklarują wynagrodzenia i zarobki rozliczane za pośrednictwem płatników lub uzyskali PIT-11 od innych podmiotów, które nie są płatnikami i wypłacali w 2021 r. wynagrodzenia tym podatnikom. W ich przypadku umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zarobki z tytułu pełnionych funkcji lub konkursy rozliczają podmioty dokonujące wypłat - np. pracodawcy, zleceniodawcy itp. W przypadku takich podatników należy zatem ustalić kwoty ustalane na podstawie z PIT-11 i wpisywane na PIT-37. 

PIT-38 należy złożyć do 30 kwietnia 2022 roku. PIT-38 w przypadku zbycia prywatnych papierów wartościowych lub udziałów w spółkach, podatnik ma obowiązek rozliczyć się na druku PIT-38. Na PIT-38 deklarować należy również przychody ze zbycia kryptowalut.

Rozliczenia PIT. Do kiedy trzeba rozliczyć PIT 2021?

PIT-39 należy złożyć do 30 kwietnia 2022 roku. PIT-39 muszą rozliczyć osoby, które rozliczają dochody ze sprzedaży nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej czy prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Deklaracje PIT można składać zarówno elektronicznie jak i w tradycyjnej formie papierowej. Podatnicy, chcący złożyć deklarację online, mogą skorzystać z rządowej platformy e-PIT. Za jej pośrednictwem można odprowadzić: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 oraz PIT-38. 

Więcej o: