Praca w upale. Pracodawca musi zapewnić m.in. darmowe napoje. Co w przypadku pracy zdalnej?

Do Polski dotarła kolejna fala upałów. W wielu regionach temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza. W takich warunkach pracownikom przysługują darmowe napoje - zapewnienie ich to obowiązek pracodawcy. A co ze skróceniem dnia pracy? Odpowiadamy.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów zakłada, że pracodawca jest zobowiązany zapewnić swoim pracownikom darmowe napoje w dwóch przypadkach:

  • gdy wykonują pracę na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25 stopni Celsjusza;
  • gdy wykonują pracę w biurze przy temperaturze przekraczającej 28 stopni C. na stanowisku pracy.

Jakie są obowiązki pracodawcy podczas upałów?

Zgodnie z art. 232 Kodeksu pracy pracodawca napoje powinien zapewnić nieodpłatnie. Tu warto zaznaczyć, że "napój" nie ogranicza się wyłącznie do wody, a rodzaj wydawanych napojów pracodawca ustala samodzielnie.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Jeśli pracodawca nie spełni tego obowiązku, pracownicy mogą zażądać zwrotu wydatków, jakie ponieśli na napoje. Niestosowanie się do przepisów prawa jest naruszaniem praw pracowniczych. W takich sytuacjach pracownicy powinni zgłaszać się do Inspekcji Pracy, która po rozpatrzeniu sprawy może zdecydować o ukaraniu pracodawcy grzywną.

Pracownicy młodociani, czyli tacy, którzy mają od 15 do 18 lat, nie mogą pracować w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 30 stopni C.

Osobom pracującym na otwartej przestrzeni pracodawca musi zapewnić zacienione i zadaszone miejsce do odpoczynku. Jego obowiązkiem jest także staranie się o obniżenie - na ile to możliwe - temperatury w miejscu pracy.

Zobacz wideo Ze słońcem nie ma żartów. Jak radzić sobie z upałami?

Upały w Polsce. Czy pracodawca może skrócić dzień pracy?

W gorące dni pracodawca ma prawo do skrócenia czasu pracy. Kodeks pracy przewiduje możliwość powstrzymania pracownika od wykonywania pracy, jeśli ten wykonuje ją w warunkach szczególnie niebezpiecznych i w podwyższonej temperaturze.

Jak zostało już wspomniane, to tylko możliwość, a nie obowiązek. Jeśli jednak pracodawca pozwoli zakończyć pracę wcześniej z powodu upału, pracownikowi wciąż przysługuje 100 proc. wynagrodzenia za ten dzień.

Upał a praca zdalna. Czy pracodawca powinien zapewnić napoje lub chłodzenie?

Czy pracodawca musi dostarczyć wodę lub wentylator osobie pracującej zdalnie? Prawnicy są w tej kwestii podzieleni. - Przy pracy zdalnej nie ma dodatkowych przepisów - podkreśliła adwokat Eliza Kuna w rozmowie z "Dzień Dobry TVN". - Natomiast jeśli pracownik udowodni, że temperatury w jego miejscu pracy są przekroczone, może starać się o zwrot kosztów za napoje - dodała.

Podobnego zdania jest Alicja Wasielewska, partnerka w Kancelarii Walczak & Wasielewska Adwokaci. - W czasie pracy zdalnej obowiązują przepisy Kodeksu pracy i aktów wykonawczych, które nie odnoszą się stricte do pracy wykonywanej w zakładzie pracy, w tym zasady dotyczące ogólnej odpowiedzialności pracodawcy za bezpieczeństwo i higienę pracy. Pracodawca ma zatem obowiązek zadbać o to, aby pracownik mógł wykonywać swoją pracę w bezpiecznych warunkach - stwierdziła w rozmowie z Money.pl.

- Jeśli zatem pracownik do wykonywania swojej pracy z domu potrzebuje konkretnych materiałów, np. wiatraka, aby móc schłodzić pomieszczenie, w którym wykonuje pracę, to ma prawo domagać się takiego sprzętu od pracodawcy - wskazała.

Radca prawny Michał Szczepanek uważa natomiast, że pracownik nie może oczekiwać od pracodawcy, iż ten zapewni mu w jakiś sposób chłodzenie pomieszczenia, w którym odbywa się praca zdalna.

- Obowiązujące przepisy nie regulują zasad świadczenia pracy poza miejscem stałego jej wykonywania, gdzie pracodawca nie ma możliwości ustalania i kształtowania warunków, w jakich pracownik świadczy pracę. Nie nakładają na pracodawcę obowiązku stosowania przepisów Kodeksu pracy dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym dostarczania napojów w sytuacji, gdy temperatura w miejscu, gdzie pracownik pracuje zdalnie, przekracza 28 stopni C. - wyjaśnia mecenas na łamach Money.pl.

24 maja br. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który ma wprowadzić regulację dotyczącą wykonywania pracy zdalnej. Nic jednak nie wskazuje na to, aby nowe przepisy precyzowały, czy pracodawca powinien zapewnić napoje / chłodzenie pomieszczenia pracownikowi zdalnemu, czy też nie.

***
Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>

Więcej o: