Agencja Fitch potwierdza rating Polski. Gospodarka ma "wysoką odporność na szoki zewnętrzne"

Agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie stabilnym.

Agencja Fitch w komunikacie prasowym wskazuje na zdywersyfikowaną gospodarkę, stabilny wzrost gospodarczy w ostatnich latach, stosunkowo solidne podstawy makroekonomiczne oraz niski poziom długu publicznego w porównaniu do krajów z podobnym ratingiem.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Hipermarket Carrefour w Olsztynie GUS. Sprzedaż detaliczna w czerwcu wzrosła wyraźnie poniżej prognoz

Fitch: Polska gospodarka posiada wysoką odporność na szoki zewnętrzne

Według Fitch stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla solidne perspektywy wzrostu polskiej gospodarki, jej "wysoką odporność na szoki zewnętrzne" oraz rosnące wyzwania makroekonomiczne. Fitch przewiduje 5,5-procentowy wzrost gospodarczy dla Polski w roku 2022 a w latach 2023-2024 średnio na poziomie 2,3 procent. Jest to związane z ryzykiem wystąpienia recesji u kluczowych partnerów handlowych wynikającym z trudnej sytuacji na rynku energii oraz ze wciąż niewypłaconymi środkami z Krajowego Planu Odbudowy.

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska stwierdziła, że najnowszy rating agencji Fitch potwierdza solidne perspektywy wzrostu polskiej gospodarki oraz jej wysoką odporność na szoki zewnętrzne i rosnące wyzwania makroekonomiczne, z którymi Polska musi się mierzyć.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki Spór o praworządność. Komisarz UE: Nie będzie "rabatu wojennego" dla Polski

Ocena ratingowa Polski - co oznacza?

Podniesienie oceny ratingowej Polski jest możliwe w przypadku utrzymującej się poprawy finansów zewnętrznych, w tym spadku wskaźnika zadłużenia zagranicznego netto kraju do PKB do poziomów zbliżonych dla krajów z oceną ratingową "A" lub w przypadku konsolidacji fiskalnej, prowadzącej do trwałego spadku relacji długu publicznego do PKB. Ponadto do podwyżki ratingu może prowadzić trwały wzrost gospodarczy w kierunku poziomu rozwoju gospodarczego krajów o ocenie ratingowej "A", wspierany przez politykę makroekonomiczną.

Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku utrzymującego się wzrostu długu publicznego spowodowanego poluzowaniem polityki fiskalnej, wymagalności potencjalnych zobowiązań lub osłabienia wzrostu gospodarczego w średnim okresie. Rating może być również obniżony w przypadku silnego szoku makroekonomicznego wywołanego np. wymuszonym racjonowaniem energii przez Europę oraz w przypadku utrzymania się wysokiego poziomu inflacji.

Artykuł jest uzupełniany

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Zobacz wideo KPO zostało zaakceptowane i co dalej?
Więcej o: