Senat zajmie się dodatkiem węglowym i ustawą o kredycie hipotecznym. "Koniec z pazernością banków"

Senat na dzisiejszym posiedzeniu rozpatrzy m.in. ustawę o dodatku węglowym, która przewiduje wypłatę 3 tys. zł dla każdego gospodarstwa domowego ogrzewanego węglem. Zajmie się również nowelizacją ustawy o kredycie hipotecznym.

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie, które będzie wypłacane gospodarstwom domowym ogrzewanym węglem. Kwota 3 tys. zł będzie domyślnie wypłacana na zakup tego surowca.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Senat zajmie się ustawą o kredycie hipotecznym. "Koniec z pazernością banków"

Jak mówił w połowie lipca przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska Aleksander Brzózka, pieniądze na węgiel mogą zostać wydane też na inny cel. "To od beneficjenta będzie zależeć, w jakim stopniu środki te zostaną przeznaczone na zakup węgla" - pisał na Twitterze. Sejm uchwalił 22 lipca ustawę o dodatku węglowym, a w środę zajmie się nią Senat na posiedzeniu.

Rozpatrywana będzie również nowelizacja ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Jej celem jest ochrona kredytobiorców przed pobieraniem przez banki wygórowanych opłat w związku z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt.

"Cel ten ma być zrealizowany przez wprowadzenie zasady, że w przypadku naliczenia przez bank dodatkowego kosztu kredytu, związanego z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej spłatę udzielonego kredytu, ustanawianej na rzecz tego banku, po dokonaniu wpisu opłata lub prowizja podlega zwrotowi, lub zaliczeniu na poczet innych należności obciążających kredytobiorcę" - czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Podkreślono, że projektowana regulacja będzie miała zastosowanie do umów podlegających zasadom ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami zawartych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

"Banki będą zwracać wszystkie dodatkowe opłaty poniesione przez kredytobiorców w okresie oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej! Dziękuję Kancelarii Sejmu za przyjęcie ustawy Ministerstwa Sprawiedliwości. Koniec z pazernością banków!" - pisał na Twitterze wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Zobacz wideo Turek: Wakacje kredytowe są rozwiązaniem dla osób, które mają teraz problem ze spłatą rat
Więcej o: