Emerytury dla osób urodzonych w 1953 roku. Zmiany w prawie zwiększyły świadczenia

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z lipca 2020 roku okazała się korzystna dla emerytów urodzonych w 1953 roku. Zmiany dotyczą wysokości emerytury powszechnej dla tego rocznika. Dzięki nim można obliczyć świadczenie na korzystniejszych zasadach.

Zmiany w przepisach dotyczą grupy nawet 150 tys. seniorów. Z korzystniejszych wyliczeń mogą korzystać osoby urodzone w 1953 roku, które pobierały wcześniejszą emeryturę na podstawie wniosku złożonego przed 1 stycznia 2013. Dotyczą one także osób, które pobierają rentę rodzinną po takich emerytach.

Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Emerytury dla rocznika 1953. Korzystniejsze wyliczenia

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z lipca 2020 r. można było korzystniej obliczyć należne nam świadczenia. Nie trzeba pomniejszać podstawy emerytalnej o sumę kwot pobieranych wcześniej świadczeń.

Przepisy dotyczą wcześniejszych emerytur - nauczycielskich, górniczych, kolejowych oraz przyznanych na podstawie 184 art. ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Co ważne, zakres ustawy nie dotyczy emerytur pomostowych ani nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Osoby z rocznika 1953, które przeszły na emeryturę w zwykłym terminie (nie skorzystały z prawa do wcześniejszej emerytury) również nie są objęte korzystną zmianą przepisów.

Emerytura (zdjęcie ilustracyjne)Dystans między najniższą emeryturą a średnią zmniejsza się

Emerytury dla rocznika 1953 - kto składał wnioski o nowe wyliczenia?

Żeby skorzystać z korzystniejszego wyliczenia emerytury, osoby urodzone w 1953 roku, spełniające pozostałe warunki, musiały złożyć wniosek o nowe obliczenie świadczenia do 11 stycznia 2021 roku. Okazuje się jednak, że nie wszyscy musieli składać wniosek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych po 11 stycznia 2021 sam ustalał nową wysokość powszechnej emerytury takim seniorom, na mocy nowych przepisów. ZUS informował też emerytów o nowych wysokościach świadczenia.

Osoby, których wysokość świadczenia obliczonego na mocy nowych przepisów wzrastała, mogły liczyć na wyrównanie.

Emeryci (zdjęcie ilustracyjne)Emerytury i renty 2023. Dla kogo kwotowe podwyżki, a dla kogo procentowe?

********

Więcej o: