Przykręcała grzejnik, została ukarana. Kiedy za wychłodzenie mieszkania można dostać karę?

Chociaż wszyscy są zachęcani do zmniejszenia poboru prądu, gazu i ciepła systemowego, to są sytuacje, gdy można zostać ukaranym za zbytnie oszczędzanie. Niektóre spółdzielnie regulują bowiem kwestie wysokości temperatury, która musi być utrzymana w mieszkaniach zimą.

Kryzys energetyczny sprawia, że kraje Unii Europejskiej podejmują nowe kroki w celu ograniczenia cen prądu, gazu i ogrzewania. W Polsce również rośnie obawa odnośnie wysokich rachunków czy braku surowców, które pozwolą ogrzać się w zimie. To może skłaniać do większych oszczędności, co w niektórych sytuacjach niestety może okazać się dla nas kosztowne.

Zobacz wideo Jak możemy zaoszczędzić prąd podczas pracy zdalnej?

Kara za oszczędzanie na ogrzewaniu mieszkania? "Właściciel jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie"

Mieszkanka Obłuża w Gdyni chciała zaoszczędzić, dlatego codziennie przed wyjściem do pracy przykręcała kaloryfery. Z tego powodu została ukarana przez Spółdzielnię Mieszkaniową Posejdon na karę niemal 500 złotych - powodem było "zbyt małe zużycie". - Musimy dopłacić ponad 70 proc. tego, co zużyliśmy - mówiła pani Agnieszka w rozmowie z portalem trojmiasto.pl. "Zgodnie z obowiązującymi przepisami w lokalu w całym sezonie jesienno-zimowym powinna być utrzymywana minimalna temperatura 16 stopni Celsjusza, aby nie wychładzać ścian i stropów mieszkań sąsiadujących" - wyjaśniała w komunikacie spółdzielnia. 

Jak się okazuje, istnieje obowiązek utrzymania właściwej temperatury w mieszkaniach - jest on regulowany art. 13 Ustawy o własności lokali. Zgodnie z jego zapisem, "właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli". Chociaż w przepisie nie stwierdzono tego wprost, to właśnie na jego podstawie można zostać ukaranym za zbytnie wychłodzenie mieszkania. 

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Informacje o temperaturze w pomieszczeniach znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690):

§ 134. 1. Instalacje i urządzenia do ogrzewania budynku powinny mieć szczytową moc cieplną określoną zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń, a także obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych.5. W budynku zasilanym z sieci ciepłowniczej oraz w budynku z własnym (indywidualnym) źródłem ciepła na olej opałowy, paliwo gazowe lub energię elektryczną, regulatory dopływu ciepła do grzejników powinny działać automatycznie, w zależności od zmian temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach, w których są zainstalowane. Wymaganie to nie dotyczy budynków jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej, a także poszczególnych mieszkań oraz lokali użytkowych wyposażonych we własne instalacje ogrzewcze.6. Urządzenia, o których mowa w ust. 5, powinny umożliwiać użytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatury niższej od obliczeniowej, przy czym nie niższej niż 16 stopni Celsjusza w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20 stopni Celsjusza i wyższej.

Komfort cieplny w zimie, czyli temperatura w pomieszczeniach, w której człowiek czuje się komfortowo - nie jest mu ani za ciepło, ani za zimno - wynosi od 20 stopni dla pokoi, kuchni i przedpokojów oraz do 23-24 stopni w łazienkach. 

Więcej o: