Przykręcała grzejnik, została ukarana. Kiedy za wychłodzenie mieszkania można dostać karę?

Chociaż wszyscy są zachęcani do zmniejszenia poboru prądu, gazu i ciepła systemowego, to są sytuacje, gdy można zostać ukaranym za zbytnie oszczędzanie. Niektóre spółdzielnie regulują bowiem kwestie wysokości temperatury, która musi być utrzymana w mieszkaniach zimą.

Kryzys energetyczny sprawia, że kraje Unii Europejskiej podejmują nowe kroki w celu ograniczenia cen prądu, gazu i ogrzewania. W Polsce również rośnie obawa odnośnie wysokich rachunków czy braku surowców, które pozwolą ogrzać się w zimie. To może skłaniać do większych oszczędności, co w niektórych sytuacjach niestety może okazać się dla nas kosztowne.

Zobacz wideo Jak możemy zaoszczędzić prąd podczas pracy zdalnej?

Kara za oszczędzanie na ogrzewaniu mieszkania? "Właściciel jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie"

Mieszkanka Obłuża w Gdyni chciała zaoszczędzić, dlatego codziennie przed wyjściem do pracy przykręcała kaloryfery. Z tego powodu została ukarana przez Spółdzielnię Mieszkaniową Posejdon na karę niemal 500 złotych - powodem było "zbyt małe zużycie". - Musimy dopłacić ponad 70 proc. tego, co zużyliśmy - mówiła pani Agnieszka w rozmowie z portalem trojmiasto.pl. "Zgodnie z obowiązującymi przepisami w lokalu w całym sezonie jesienno-zimowym powinna być utrzymywana minimalna temperatura 16 stopni Celsjusza, aby nie wychładzać ścian i stropów mieszkań sąsiadujących" - wyjaśniała w komunikacie spółdzielnia. 

Jak się okazuje, istnieje obowiązek utrzymania właściwej temperatury w mieszkaniach - jest on regulowany art. 13 Ustawy o własności lokali. Zgodnie z jego zapisem, "właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli". Chociaż w przepisie nie stwierdzono tego wprost, to właśnie na jego podstawie można zostać ukaranym za zbytnie wychłodzenie mieszkania. 

Przeczytaj więcej aktualnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Ogrzewanie (zdjęcie ilustracyjne) Oszczędzanie na ogrzewaniu rujnuje zdrowie. Jest groźne dla astmatyków

Informacje o temperaturze w pomieszczeniach znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690):

§ 134. 1. Instalacje i urządzenia do ogrzewania budynku powinny mieć szczytową moc cieplną określoną zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń, a także obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych.5. W budynku zasilanym z sieci ciepłowniczej oraz w budynku z własnym (indywidualnym) źródłem ciepła na olej opałowy, paliwo gazowe lub energię elektryczną, regulatory dopływu ciepła do grzejników powinny działać automatycznie, w zależności od zmian temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach, w których są zainstalowane. Wymaganie to nie dotyczy budynków jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej, a także poszczególnych mieszkań oraz lokali użytkowych wyposażonych we własne instalacje ogrzewcze.6. Urządzenia, o których mowa w ust. 5, powinny umożliwiać użytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatury niższej od obliczeniowej, przy czym nie niższej niż 16 stopni Celsjusza w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20 stopni Celsjusza i wyższej.

Komfort cieplny w zimie, czyli temperatura w pomieszczeniach, w której człowiek czuje się komfortowo - nie jest mu ani za ciepło, ani za zimno - wynosi od 20 stopni dla pokoi, kuchni i przedpokojów oraz do 23-24 stopni w łazienkach. 

Oszczędzanie energii - kolacje przy świecach w restauracjach w Belgii Co robi Europa, by zmniejszyć zużycie energii? [HISZPANIA, FRANCJA]

Więcej o: