Kolejne votum separatum w RPP. Tym razem poszło o projekt budżetu na 2023 r.

W Radzie Polityki Pieniężnej trwa konflikt. Członkowie wybrani przez opozycyjny Senat ponownie opublikowali odrębne stanowisko wobec tego, które przyjęto na posiedzeniu Rady. Ludwik Kotecki i Joanna Tyrowicz wprowadzili poprawki do opinii na temat projektu ustawy budżetowej na 2023 rok.

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu z 9 listopada decydowała nie tylko o stopach procentowych. Wówczas przyjęto też opinię na temat ustawy budżetowej na rok 2023. W RPP trwa jednak wewnętrzny konflikt. Joanna Tyrowicz publikowała już alternatywne oświadczenia dotyczące stóp procentowych. Teraz razem z Ludwikiem Koteckim udostępnili odrębne zdanie ws. ustawy budżetowej.

Zobacz wideo Rostowski: Zerowe stopy procentowe to był błąd

Rozłam w RPP. Kotecki i Tyrowicz z innym zdaniem na temat budżetu na 2023 rok

Opinię na temat budżetu na 2023 rok przyjęto większością głosów. Tyrowicz i Kotecki zgłosili odrębne zdanie, które zostało przekazane przewodniczącemu RPP, Adamowi Glapińskiemu. Na stronie internetowej nie zamieszczono jednak tego dokumentu. Ludwik Kotecki zdecydował się więc upublicznić jego treść. 

Więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl 

"Główne braki, na które zwróciliśmy uwagę to: nieodniesienie się do coraz mniejszej przejrzystości finansów publicznych w Polsce, niezaopiniowanie odejścia de facto od stabilizującej reguły wydatkowej, nieuwzględnienie w budżecie państwa części wydatków publicznych, brak opinii o poprawności i ryzykach dla prognozy dochodów budżetowych w przyszłym roku, podwyższone ryzyka dotyczące finansowania potrzeb pożyczkowych państwa, ryzyko nieotrzymania środków z Krajowego Planu Odbudowy" - napisał Kotecki. 

W efekcie, z punktu widzenia inflacji, mamy naszym zdaniem do czynienia z silnie procykliczną i proinflacyjną polityką budżetową w 2022 roku i co najwyżej neutralną (niepomagającą w walce z inflacją) polityką budżetową w 2023 roku

- czytamy we wpisie członka RPP. 

W dokumencie czytamy m.in., że ustawa budżetowa straciła odpowiednią rangę i w "efekcie  przestała spełniać jej pierwotną funkcję antycyklicznego stabilizatora finansów publicznych". Założenia dotyczące wzrostu gospodarczego oceniono jako "zbyt optymistyczne", podobnie jak prognozy ws. kosztów obsługi długu. 

Konflikt w RPP

Troje członków Rady Polityki Pieniężnej - nominaci Senatu Joanna Tyrowicz, Ludwik Kotecki i Przemysław Litwiniuk - jest skonfliktowana z resztą zespołu. Od miesięcy donoszą o problemach, które spotykają ich w RPP. 

Konflikt w Radzie Polityki Pieniężnej zaostrzył się po liście Adama Glapińskiego, Cezarego Kochalskiego, Wiesława Janczyka, Ireneusza Dąbrowskiego oraz Henryka Wnorowskiego. Członkowie RPP skrytykowali innych członków za publiczne wypowiedzi ws. działania Rady. Zagrozili również podjęciem kroków prawnych i zgłoszeniem podejrzenie przestępstwa. 

Więcej o: