Sejm za zamrożeniem cen gazu w 2023 r. Ustawa uchwalona

Sejm uchwalił ustawę, która zamraża ceny gazu w 2023 roku i wprowadza tzw. dodatek gazowy. Przyjęto również ustawę o podatku akcyzowym - zawarte w niej przepisy wydłużają okres niepobierania podatku od sprzedaży detalicznej paliw do 30 czerwca 2023 r.

Za ustawą, która zamraża ceny gazu, głosowało 424 posłów. Nikt nie był przeciw, a wstrzymało się 16 posłów. Z kolei za uchwalaniem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw zagłosowało 250 posłów. 12 było przeciw, a 177 wstrzymało się od głosu. Ustawa ta trafi pod obrady Senatu.

Mrożenie cen gaz. Kto otrzyma niższe rachunki?

Najważniejsze rozwiązania proponowane w ustawie mrożącej ceny gazu to wprowadzenie maksymalnej ceny za surowiec na poziomie około 200 zł za megawatogodzinę oraz zamrożenie wysokości stawek opłat dystrybucyjnych. Ceny gazu i usług dystrybucji mają w przyszłym roku pozostać na tym samym poziomie jak w roku 2022.

Zasada zamrożonej taryfy będzie obowiązywała dla wszystkich, bez względu na próg dochodowy. Najbardziej wrażliwym odbiorcom gazu, zużywającym go do celów grzewczych, przysługiwać będzie dodatkowo refundacja poniesionych kosztów podatku VAT.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Będzie ona przysługiwała osobom spełniającym kryterium dochodowe dodatku osłonowego, czyli:

  • posiadającym dochód nieprzekraczający 2100 złotych dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz
  • 1500 złotych na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Projekt ustawy zakłada również wprowadzenie refundacji VAT dla gospodarstw, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Zwolnienie sprzedaży paliw z podatku sprzedaży detalicznej wydłużone

Natomiast ustawa o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw zawiera zapisy, na mocy których okres niepobierania podatku od sprzedaży detalicznej paliw został wydłużony do 30 czerwca 2023 r. Obecnie zawieszenie obowiązuje do końca 2022 roku.

W ustawie pojawił się również zapis, który umożliwia komornikom sądowym dostęp do informacji objętych tajemnicą skarbową za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Uwzględniono w niej konieczność automatycznej weryfikacji tożsamości komorników za pośrednictwem list i wykazów prowadzonych w formie elektronicznej przez Krajową Radę Komorniczą.

Zobacz wideo Derski: Od 15 do 20 mld mogłoby kosztować budżet zamrożenie cen gazu
Więcej o: