"DGP": Miliardy za pomoc ukraińskim uchodźcom. Rekordzista otrzymał zawrotną sumę

Prawie 3 mld zł wypłacono osobom, które przyjęły pod swój dach ukraińskich uchodźców - podaje "Dziennik Gazeta Prawna". Rekordzista otrzymał ponad 73 tys. złotych rekompensaty.

Zgodnie z ustawą z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zarówno Polacy, jak i obcokrajowcy mogą pobierać rekompensatę za udzielenie schronienia ukraińskim uchodźcom uciekającym przed wojną. Świadczenie w wysokości 40 zł na osobę za dzień przysługuje za okres 120 dni od momentu przybycia Ukraińca do Polski po wybuchu wojny.

Wywiady Sroczyńskiego Cała Polska kocha Ukraińców? "Są już sondaże tak złe, że nie zostały opublikowane"

Pieniądze za pomaganie uchodźcom z Ukrainy. Wysokie rekompensaty pobierają zwłaszcza przedsiębiorcy

Dotychczas z tego tytułu wypłacono niemal 3 mld zł, a rekordziści otrzymali nawet po kilkadziesiąt tys. złotych - podaje "Dziennik Gazeta Prawna", powołując się na dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kolejne 1,8 mld zł pochłonęło zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia w miejscach zbiorowego zakwaterowania.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Monika Zapotoczna z Urzędu Miasta Zielona Góra powiedziała w rozmowie z "DGP", że z wysokiej rekompensaty korzystają zwłaszcza przedsiębiorcy, który pobrali świadczenia w wysokości od 10 do 70 tys. zł, a jeden z nich otrzymał aż 73,6 tys. zł. Jak czytamy, z uwagi na limit 120 dni już coraz mniej osób ubiega się o rekompensatę - gminy otrzymują znacznie mniej wniosków niż wiosną br.

Uchodźcy z Ukrainy na przejściu granicznym z Polską Będzie specustawa ukraińska. Obowiązkowy PESEL i konieczność dopłat

Świadczenie za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy - gdzie złożyć wniosek?

Świadczenia za pomoc uchodźcom z Ukrainy wypłacane są na podstawie wniosków za okres faktycznego zapewniania na własny koszt zakwaterowania i wyżywienia. Pieniądze wypłacane są z mocą wsteczną. Wnioski należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy, która rozpatrzy je w ciągu miesiąca. Wypłata pieniędzy jest zależna od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

W niektórych przypadkach możliwe jest otrzymanie świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy za okres dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy. Osoba zakwaterowana musi spełnić jeden z poniższych warunków:

  • posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy, lub dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności,
  • ukończył 60. rok życia (w przypadku kobiety) lub 65. rok życia (w przypadku mężczyzny),
  • jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12. miesiąca życia,
  • samotnie sprawuje w Polsce opiekę nad trojgiem i więcej dzieci,
  • jest małoletnim, który przybył do Polski bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim oraz małoletnim, który przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy.
Zobacz wideo Borys: Putin chce doprowadzić do wielkiego mrozu na Ukrainie i dewastacji ich gospodarki
Więcej o: