Praca zdalna i kontrole trzeźwości w Kodeksie pracy. Sejm odrzucił poprawki. Ustawa trafi do prezydenta

Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy wprowadzającej zmiany w Kodeksie pracy, dotyczące m.in. pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników. Ustawa trafi na biuro prezydenta.

Senatorowie zgłosili w grudniu cztery poprawki, które zakładały wydłużenie wymiaru pracy zdalnej wykonywanej okazjonalnie z 24 do 30 dni, umożliwienie wykonywania pracy zdalnej rodzicom dzieci do ukończenia 10. roku życia (zamiast 4. roku życia), możliwość wykonywania pracy zdalnej osobom z niepełnosprawnością oraz wydłużenie terminu wejścia w życie regulacji z 2 do 3 miesięcy w przypadku zapisów o pracy zdalnej. Posłowie odrzucili wszystkie poprawki. Ustawa trafi teraz do prezydenta Andrzeja Dudy.

Kodeks pracy - co się zmieni? Nadchodzi praca zdalna

Nowelizacja Kodeksu pracy to wdrożenie unijnej dyrektywy 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz dyrektywy 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. work-life-balance). Przypomnijmy jednak, że polski rząd miał wdrożyć unijne dyrektywy do 2 sierpnia 2022 roku.

Zmiany w kodeksie zakładają m.in. możliwość sprawdzenia, czy pracownik jest trzeźwy oraz przeprowadzenia badania pod kątem obecności "środków działających podobnie do alkoholu". Mowa m.in. o narkotykach. Obecnie taka możliwość istnieje wyłącznie w sytuacji, gdy pracownik jest wyraźnie nietrzeźwy.

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy reguluje kwestię pracy zdalnej i hybrydowej. Zgodnie z jego założeniami praca zdalna będzie mogła być wykonywana w całości lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika po wcześniejszym uzgodnieniu z pracodawcą.

W nowelizacji znalazło się też pojęcie okazjonalnej pracy zdalnej - na wniosek pracownika, chodzi o nie więcej niż 24 dni w roku - np. w sytuacji, gdy pracownik musi zająć się chorym dzieckiem. To o 7 dni mniej niż domagali się m.in. politycy Kolacji Obywatelskiej. Takie rozwiązanie rekomendowała także Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach.

Zgodnie z ustawą pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do czwartego roku życia, opiekunom osób z niepełnosprawnością oraz kobietom w ciąży, chyba że obecność na miejscu jest konieczna ze względu na rodzaj stanowiska - np. gdy ktoś jest strażakiem albo policjantem.

Kodeks pracy. Nadchodzą nowe urlopy

W wyniku wprowadzonych zmian pojawiają się również dwa nowe typy urlopów: urlop opiekuńczy oraz urlop z powodu działania siły wyższej. W wyniku urlopu opiekuńczego każdy pracownik ma otrzymać dodatkowe 5 dni wolnego w roku, jednak urlop ten musi mieć określone przeznaczenie. Będzie można go wykorzystać na opiekę lub wsparcie krewnego: dzieci, rodziców lub współmałżonka. Urlop ten będzie miał także zastosowanie w przypadku osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki oraz wsparcia ze względów medycznych. Urlop opiekuńczy ma być bezpłatny i udzielany na wniosek pracownika. Taki wniosek będzie można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej. Pracownik będzie mógł złożyć go w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Więcej o Kodeksie pracy przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

W przypadku urlopu z powodu działania siły wyższej pracownikowi przysługiwać będą wolne 2 dni lub 16 godzin w roku. Można będzie z niego skorzystać w przypadku pilnych spraw rodzinnych podyktowanych wypadkiem lub chorobą naszą, lub członka rodziny. W przypadku tego typu urlopu w czasie zwolnienia pracownikowi przysługiwać będzie prawo do 50 proc. wynagrodzenia. Dodatkowe dni wolne nie będą wliczać się do urlopu wypoczynkowego, w związku z czym nie zmniejszą one wymiaru urlopu w danym roku.

Ile zarabiamy, a ile będziemy zarabiać, jak kształtują się emerytury, co z bezrobociem w Polsce, jakie są trendy na rynku pracy i jakie zmiany szykuje rząd? Więcej na te tematy czytaj pod linkiem: next.gazeta.pl/praca

Zobacz wideo Trzy do pięciu dni niedyspozycji chorobowej? NIL tłumaczy, o co chodzi w ich pomyśle
Więcej o: