Waloryzacja emerytur 2023. Rekordowy wskaźnik. "Co najmniej 250 zł podwyżki"

Waloryzacja rent i emerytur będzie rekordowa. Od marca świadczenia emerytów pobierających do ok. 1700 zł wzrosną co najmniej o 250 zł - zapowiadał wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. W pozostałych przypadkach będzie to wzrost o 14,8 proc.

Waloryzacja rent i emerytur w 2023 roku wyniesie 14,8 proc., a tym samym jest wyższa od szacunków, które zakładały poziom 13,8 proc. Świadczenia wzrosną od 1 marca.

Waloryzacja emerytur będzie rekordowa. Ile wyniosą świadczenia?

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed mówił w rozmowie z PAP, że "wszystkie osoby, które pobierają emeryturę do kwoty około 1700 zł, otrzymają co najmniej 250 zł brutto podwyżki". W pozostałych przypadkach świadczenia wzrosną o 14,8 proc. Tegoroczna waloryzacja będzie kwotowo-procentowa. Wcześniej ministerka rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg mówiła, że waloryzacja będzie rekordowa.

Więcej o świadczeniach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Od 1 marca minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wyniosą 1588,44 zł. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy sięgnie 1191,33 zł. Do 1600,70 zł wzrośnie także świadczenie przedemerytalne, a do 294,39 zł dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie i dodatek kombatancki. Po waloryzacji miesięczna kwota uprawniająca do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wyniesie 2157,80 zł.

Waloryzacja emerytur 2023. Rząd wyda ponad 44 mld zł

Ustawowy wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Ogłoszona przez prezesa GUS średnioroczna inflacja dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2022 r. wyniosła 14,8 proc. Natomiast realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. wyniósł 97,9 proc. Na tegoroczną waloryzację rząd przeznaczy ok. 44,15 mld zł.

Zobacz wideo [MATERIAŁ REKLAMOWY] Czy kaucja za plastikową butelkę zwiększy świadomość konsumentów i pomoże producentom napojów zachować neutralność plastikową, chroniąc środowisko? Rozmowa z profesorem Arturem Bartkowiakiem
Więcej o: