Komisja Europejska bierze się za etykiety produktów spożywczych. W planach ważne zmiany

Komisja Europejska proponuje, aby etykiety na produktach spożywczych, prócz formuły "najlepiej spożyć przed", zawierały również np. "często po upływie" lub "często dobre dłużej". Chodzi o przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Z badania przeprowadzonego przez Komisję Europejską w 2018 r. wynika, że do 10 proc. z 88 milionów ton odpadów żywnościowych wytwarzanych rocznie w UE ma związek z oznaczeniem dat i niewłaściwym ich rozumieniem przez konsumentów. "Błędna interpretacja przez konsumentów znaczenia terminów 'wykorzystanie do' i 'najlepiej przed' może przyczynić się do marnotrawienia żywności w gospodarstwach domowych" - czytamy w raporcie.

Komisja Europejska chce zmian w oznaczaniu dat

Komisja Europejska w ramach nowej strategii proponuje zmianę przepisów UE dotyczących oznaczania dat. Jednym z rozwiązań jest dodanie nowych formuł - obok "najlepiej spożyć przed" mogą pojawić się nowe, np. "często po upływie" lub "często dobre dłużej".

W ten sposób Komisja dąży do zapobiegania marnotrawieniu żywności w związku ze złym zrozumieniem lub niewłaściwym stosowaniem tych dat, przy jednoczesnym zapewnieniu, aby każda proponowana zmiana odpowiadała potrzebom konsumentów w zakresie informacji i nie zagrażała bezpieczeństwu żywności.

Komisja Europejska chce przeciwdziałać marnowaniu żywności

KE przeprowadza obecnie ocenę skutków regulacji (wraz z konsultacjami publicznymi i ukierunkowanymi), aby uzyskać poparcie dla propozycji. Prowadzi również badania konsumenckie w celu określenia nowych sposobów oznaczania dat.

Więcej informacji ze świata przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Komisja chce, aby do 2030 r. państwa członkowskie ograniczyły marnowanie żywności o 50 proc.

Zobacz wideo Sylwia Majcher: Lodówka jest sklepem pierwszego wyboru
Więcej o: