Praca zdalna w Kodeksie pracy. Marlena Maląg: Będą kontrole zdalne, w tym telefony od pracodawcy

Zmiany w Kodeksie pracy, związane m.in. z pracą zdalną wchodzą w życie już w piątek. Dla pracowników oznacza to przede wszystkim kontrole ze strony pracodawcy. - Taka kontrola będzie się odbywać przede wszystkim zdalnie - np. przez telefon, pocztę elektroniczną czy chat - zapowiedziała ministerka rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną".

Już 7 kwietnia (w piątek) wchodzą w życie nowe przepisy o pracy zdalnej i hybrydowej. Mają one pozwolić na uregulowanie kwestii pracy poza siedzibą pracodawcy. Pracownicy będący na pracy zdalnej powinni przygotować się na kontrole, które mogą przybrać różne formy.

Zobacz wideo Jak możemy zaoszczędzić prąd podczas pracy zdalnej?

Praca zdalna. Marlena Maląg: Kontrole będą zdalne, przez telefon, pocztę elektroniczną czy chat

- Pracodawca będzie miał prawo przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych. Zasady przeprowadzania takich kontroli zostaną określone w porozumieniu zawartym ze związkami zawodowymi lub wydanym regulaminie, a w przypadku ich braku - w wydanym poleceniu lub porozumieniu zawartym z pracownikiem - wyjaśniła ministerka rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną". Wskazała przy tym, że takie kontrole będą odbywały się w porozumieniu z pracownikiem, w godzinach pracy i w miejscu wykonywania pracy zdalnej, ale z prawem pracownika do prywatności.

Pracodawcy będą przeprowadzać kontrole zdalnie. - W praktyce więc taka kontrola będzie się odbywać przede wszystkim zdalnie – np. przez telefon, pocztę elektroniczną czy chat. Będzie mogła być prowadzona także bezpośrednio w miejscu wykonywania takiej pracy, jednak w takim przypadku będzie konieczne uprzednie porozumienie się z pracownikiem - podkreśliła Marlena Maląg.

Ministerka resortu rodziny przypomniała, że pracodawca będzie miał również prawo przeprowadzić kontrole trzeźwości i na obecność narkotyków oraz nie dopuścić pracownika do wykonywania pracy. - Kontrole takie można przeprowadzić, gdy są niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób, a także ochrony mienia. Pracownicy wykonujący pracę zdalną mogą zostać objęci odpowiednią kontrolą - powiedziała.

Zmiany w Kodeksie pracy. Praca zdalna po uzgodnieniu z pracodawcą

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza definicję pracy zdalnej. Zgodnie z nią jest to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Nowela pozwala na pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach. Praca zdalna może być również wykonywana na polecenie pracodawcy m.in. w czasie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu. Przepisy dotyczące pracy zdalnej wchodzące w życie 7 kwietnia i zobowiązują pracodawców do utworzenia regulaminów pracy zdalnej i hybrydowej.

Ministerka Marlena Maląg mówiła w marcu o szczegółach dotyczących okazjonalnej pracy zdalnej, która będzie mogła być wykonywana w wymiarze 24 dni w skali roku. - 24 dni przypisane są do pracownika, więc jeżeli pracownik będzie zmieniał miejsce pracy, przechodził od jednego pracodawcy do drugiego, to w rozporządzeniu o świadectwach pracy wprowadzamy zmianę i też będzie zapisane ile tej okazjonalnej pracy zdalnej dany pracownik wykorzystał - mówiła Maląg na antenie Polskiego Radia 24.

Więcej o: