Praca zdalna to większa rewolucja, niż myślisz. Dodatkowe 24 dni w domu rocznie. Sprawdź, jak to działa

Praca zdalna od 7 kwietnia będzie bardziej "cywilizowana". Znowelizowany Kodeks pracy zakłada wiele nowych praw dla pracownika, ale i nowe możliwości dla pracodawcy. Z jednej strony zwykły Kowalski będzie mógł zostać w domu dodatkowe 24 dni w roku. Z drugiej - może też zostać odesłany z firmy przez szefa.

Praca zdalna zostanie uregulowana prawnie dzięki przepisom, które wchodzą w życie 7 kwietnia. Zgodnie z nowymi zasadami, określonymi w Kodeksie Pracy, niektórzy pracownicy będą mieć prawo do pracy zdalnej bez występowania o zgodę pracodawcy

Zobacz wideo Czemu Polska nie ma swojego ambasadora w Izraelu? Szrot: Myślę, że to jest stan chwilowy

Praca zdalna. Niektórzy nie muszą pytać o zgodę

Kogo dokładnie dotyczą przepisy? Określa to dokument opublikowany przez resort pracy. Wymienionych zostało kilka tego typu sytuacji. Wiążący dla pracodawcy jest wniosek złożony przez:

  • pracownika w ciąży,
  • pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia,
  • pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • pracownika, o którym mowa w art. 1421 § 1 pkt 2 i 3 Kodeksu pracy, to jest:
  • pracownika-rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", to jest zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
  • pracownika-rodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • pracownika-rodzica dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Praca zdalna (zdjęcie ilustracyjne) Dojazd do pracy będzie można odliczyć nawet od pracy zdalnej. MF wyjaśnia

Każdy ma prawo do 24 dni pracy zdalnej. Zasady określone w umowie o pracę

Ponadto każdy pracownik będzie mógł poprosić pracodawcę o zgodę na pracę zdalną, jeśli stwierdzi, że jest to dla niego konieczne. Chodzi o incydentalną pracę zdalną. Przysługiwać będzie 24 dni w roku, a jako przyczynę podać będzie można "nagłą potrzebę pozostania w domu". Ustawodawca pozostawił tu furtkę. Wniosek może spotkać się z odmową, jeśli "jego uwzględnienie nie jest możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj wykonywanej pracy". 

Ponadto zasady określające szczegóły pracy zdalnej będą musiały zostać zawarte w umowie o pracę.

Warto też pamiętać, że nie tylko pracownik ma prawa, ale i pracodawca. Ustawa przewiduje przymusowe wysłanie pracownika na pracę zdalną, zarówno w czasie epidemii, stanu wyjątkowego, jak i przy braku możliwości zapewnienia odpowiednich warunków pracy. 

Praca zdalna (zdjęcie ilustracyjne) MRiPS tłumaczy zmiany dot. pracy zdalnej. Pracodawca nie odda za wodę

Praca zdalna. Co musi zapewnić pracodawca? 

Jak podaje portalbhp.pl, pracodawca jest zobowiązany "zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej. Ponadto pracodawca powinien zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej". 

Pracownicy będą też mogli liczyć na częściowy zwrot dodatkowych kosztów poniesionych podczas wykonywania pracy w formie zdalnej. Tu ważne zastrzeżenie - tego typu zwrot musi być wcześniej uzgodniony. Pracownicy muszą także prowadzić dokumentację, która ewidencjonuje czas spędzony zdalnie. Ustawa nie reguluje tu szczegółów - zasady określa pracodawca. 

Więcej informacji gospodarczych na stronie głównej Gazeta.pl

Więcej o: