Praca zdalna na stałe w przepisach. Komu nie można jej odmówić?

Podpisana niedawno przez prezydenta RP ustawa na stałe wprowadza zagadnienie pracy zdalnej do Kodeksu pracy. Wyszczególniono w niej m.in. osoby, którym pracodawca nie może odmówić możliwości wykonywania pracy z domu. O kogo chodzi?

Zatwierdzona podpisem przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa uczyniła definicję pracy zdalnej stałym elementem Kodeksu pracy. Zgodnie z nowymi wytycznymi ma ona polegać na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, w tym również pod jego adresem zamieszkania, co powinno być każdorazowo uzgodnione z pracodawcą. Nowelizacja określiła również zasady jej wykonywania, w tym osoby, którym pracodawca nie może odmówić prawa do skorzystania z możliwości takiego trybu pracy.

Zobacz wideo Jakie są szanse na nowelizacje ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy?

Kodeks pracy 2023. Dla kogo przewiduje pracę zdalną?

Jak możemy przeczytać na stronie gov.pl, wedle nowych przepisów pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek o pracę wykonywaną w trybie zdalnym złożony przez:

  • pracownika-rodzica dziecka m.in. legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • pracownicę w ciąży,
  • pracownika wychowującego dziecko do 4. roku życia,
  • pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Praca w biurze - zdjęcie ilustracyjne Nowe urlopy w Kodeksie pracy. Są pewne haczyki. O czym warto wiedzieć?

Zmiany w Kodeksie pracy 2023. Czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej?

Pracodawca będzie mógł odmówić tylko w przypadku, gdy ze względu na rodzaj lub organizację danej pracy jej zdalne wykonywanie nie będzie możliwe. Okazjonalna praca zdalna może zostać udzielona na wniosek pracownika w przeciągu 24 dni w roku kalendarzowym, jednak nie musi spotkać się z akceptacją ze strony pracodawcy. Przez wzgląd na szczególny charakter, nie będą do niej stosowane niektóre przepisy odnoszące się do pracy zdalnej, takie jak obowiązek zapewnienia narzędzi i materiałów do pracy, spoczywający na pracodawcy.

Huuuge Games Wielki producent gier mobilnych ogłosił zwolnienia grupowe

Więcej o: