Badania trzeźwości na pracy zdalnej. Jest komentarz Państwowej Inspekcji Pracy

Pracownicy pracujący zdalnie mogą zostać objęci kontrolą trzeźwości, jednak w praktyce pracodawca może mieć ograniczoną możliwość kontrolowania stanu trzeźwości - komentuje Państwowa Inspekcja Pracy. W piątek weszły w życie nowe przepisy o pracy zdalnej.

7 kwietnia praca zdalna na stałe weszła do Kodeksu pracy. Nowelizacja przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy. Natomiast już 21 lutego weszły w życie przepisy, które umożliwiają pracodawcom kontrolę trzeźwości pracowników. Państwowa Inspekcja Pracy przypomniała, w jakich sytuacjach mogą być prowadzone kontrole pracowników.

Zobacz wideo Jak możemy zaoszczędzić prąd podczas pracy zdalnej?

Kontrola trzeźwości pracowników na pracy zdalnej. Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała komentarz

"Kontrole mogą być prowadzone, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób, lub ochrony mienia. Wprowadzenie kontroli trzeźwości, grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą trzeźwości i sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości, w tym rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli, czas i częstotliwość jej przeprowadzania, ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy" - czytamy w komunikacie. Podkreślono, że w przepisach wewnątrzzakładowych należy więc wskazać, które grupy pracowników będą objęte kontrolą trzeźwości oraz określić, w jaki sposób będą przeprowadzane kontrole.

"Przy spełnieniu ustawowych przesłanek kontrolą trzeźwości mogą zostać objęci także pracownicy pracujący zdalnie. Decydujące w tym zakresie będą postanowienia obowiązującego u pracodawcy układu, regulaminu lub obwieszczenia określające zasady przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników. Wydaje się jednak, że w praktyce w przypadku pracy zdalnej pracodawca może mieć ograniczoną możliwość kontrolowania stanu trzeźwości pracowników" - podaje PIP. Jak czytamy dalej: "Inaczej wygląda sytuacja, gdy pracownicy stawiają się w siedzibie pracodawcy lub innym wyznaczonym miejscu pracy i tam poddani są kontroli trzeźwości, a inaczej, gdy pracownik pracuje zdalnie, najczęściej w miejscu swojego zamieszkania. Należy pamiętać, że w przypadku pracy zdalnej badanie stanu trzeźwości nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, w tym prawa do prywatności pracownika i pozostałych domowników".

Główna inspektora pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko wyjaśniała w rozmowie z PAP, że "nie będziemy prowadzili kontroli w domach pracowników". - Pracownik w przestrzeni prywatnej nie prowadzi działalności o charakterze przedsiębiorstwa, tylko wykonuje pracę - mówiła, dodając, że przestrzeń prywatna pracownika jest objęta ochroną miru domowego. - Będziemy kontrolowali na pewno kwestie związane z wdrażaniem odpowiednich procedur. Chodzi przede wszystkim o to, czy tam, gdzie są związki zawodowe, doszło do uzgodnienia porozumień i czy powstały regulaminy określające zasady pracy zdalnej - podkreśliła Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Praca zdalna w Kodeksie pracy. Co się zmienia?

Zgodnie z definicją wprowadzoną do Kodeksu pracy, praca zdalna będzie polegała na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, w tym pod adresem zamieszkania pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. - Jeśli w regulaminie czy w porozumieniu zostaną zawarte informacje o partycypacji w kosztach, ile pracodawca będzie zwracał za wykonywanie pracy zdalnej w domu czy w miejscu wskazanym, to miejsce wskazane zawsze musi być uzgodnione z pracodawcą - mówiła w piątek ministerka rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową.

Zgodnie z nowymi przepisami, będą przypadki, w których pracodawca będzie co do zasady musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną. - To ochrona dla rodziców, opiekunów, którzy wychowują dzieci do 4. roku życia, kobiet w ciąży czy opiekujących się osobami z niepełnosprawnością - tłumaczyła Maląg. Dodała, że taki wniosek będzie wiążący dla pracodawcy, o ile na danym stanowisku praca może być wykonywana.

Nowelizacja wprowadza też możliwość tak zwanej okazjonalnej pracy zdalnej, maksymalnie 24 dni w roku, na wniosek pracownika, jednak nie będzie on wiążący, co oznacza, że pracodawca nie będzie musiał go uwzględnić. Zobowiązuje też pracodawców do zapewnienia pracownikowi zdalnemu materiałów i narzędzi pracy, w tym niezbędnych urządzeń technicznych. Zgodnie z nowymi przepisami, praca zdalna będzie mogła być uzgodniona przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia w formie zmiany warunków umowy o pracę - nie będzie wymagana forma pisemna. Nowelizacja uwzględnia też rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, prawo do wycofania się z pracy zdalnej, umożliwienie pracodawcy polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach, na przykład w czasie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii lub z powodu siły wyższej.

Więcej o: