Zeznanie podatkowe za 2022 r. Czy PIT rozliczy się automatycznie?

Mija termin składania zeznań podatkowych za 2022 r. Czy każdy PIT zostanie wysłany do urzędu skarbowego automatycznie? Okazuje się, że nie.

Zeznanie podatkowe za 2022 rok jest dostępne od 15 lutego 2023 r. w e-Urzędzie Skarbowym. Musi je złożyć każda osoba, która osiągnęła przychody podlegające opodatkowaniu, niezależnie skąd one pochodzą. Czas mija 2 maja.

Zobacz wideo Kogo dotyczy PIT-36 i jak go wypełnić?

Zeznanie podatkowe za 2022 r. Czy PIT rozliczy się automatycznie?

Jeśli zeznanie podatkowe jest dostępne na platformie Twój e-PIT, nie trzeba go wysyłać, a za brak rozliczenia PIT w terminie nic nie grozi. 2 maja deklaracja zostanie automatycznie zaakceptowana i wysłana do urzędu skarbowego. Uwaga! Nie można wówczas odliczyć przysługujących nam ulg ani przekazać 1,5 proc. na wybraną organizację.

Wszystkie wprowadzone zmiany należy zapisać

"Jeśli w przygotowanym w usłudze Twój e-PIT zeznaniu wprowadzisz zmiany, np. zmienisz OPP, rachunek bankowy lub dodasz informację o przysługujących Ci ulgach, ale zmienionego zeznania nie zaakceptujesz i nie wyślesz, to takie zeznanie nie zostanie automatycznie zaakceptowane z dniem 2 maja 2023 r. Po wprowadzeniu zmian musisz je zaakceptować i wysłać lub złożyć zeznanie w innej formie do 2 maja 2023 r. Jeśli tego nie zrobisz, to automatycznie zaakceptowane zostanie zeznanie przygotowane dla ciebie przez administrację skarbową" - tłumaczy resort finansów.

Jest wyjątek. Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą

Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, zeznanie podatkowe muszą złożyć samodzielnie. Jeśli tego nie zrobią, zgodnie z ustawą z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, dalej KKS), podatnikowi grozi odpowiedzialność karno-skarbowa. Co oznacza, że może być ukarany za wykroczenie lub nawet przestępstwo.

Wykroczenie skarbowe grozi, gdy kwota, na którą została uszczuplona lub narażona na uszczuplenie należność publicznoprawna, nie przekracza pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia (9 250 zł). W tej sytuacji kara grzywny wynosi od 185 zł do 37 tys. zł. Jeśli strata będzie wyższa niż 9 250 zł, podatnik może zostać oskarżony o przestępstwo skarbowe. Wtedy grozi mu kara grzywny od 616,60 zł do 4 932 800 zł oraz/lub kara pozbawienia, lub ograniczenia wolności - wyjaśnia portal pit.pl. 

Więcej o: