"Sołtys plus" wyższe niż zakładano? Senatorowie chcą podwyżki nowego świadczenia

Przygotowana przez Prawo i Sprawiedliwość ustawa "Sołtys plus" trafiła do Senatu. W pierwotnej wersji program zakładał dodatek 300 zł do emerytury sołtysów, którzy pełnili swoją funkcję przez co najmniej osiem lat. Podczas środowego posiedzenia senatorowie zaproponowali zmiany, które zagwarantowałyby zwiększony dodatek do nawet 500 zł dla sołtysów z najdłuższym stażem.

W marcu 2023 roku Mateusz Morawiecki ogłosił program mający zagwarantować sołtysom dodatek do emerytury w wysokości 300 zł. Była to odpowiedź na petycję złożoną przez Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego. Ustawa o tym dodatku trafiła do Senatu, który na posiedzeniu 10 maja zaproponował poprawki zakładające m.in. zwiększenie świadczenia dla sołtysów z najdłuższym stażem. 

Zobacz wideo Grabowski: Będziemy musieli pracować dłużej

"Sołtys plus". Senatorowie proponują podwyżkę świadczenia 

W środę 10 maja na posiedzeniu plenarnym zostały zaproponowane poprawki ustawy dotyczącej dodatku "Sołtys plus". Zakładają one m.in. objęcie dodatkiem tych osób, które sołtysami były jeszcze przed rokiem 1990. Pierwotnie uchwalony przez Sejm projekt wykluczał takie osoby. Dodatkowo senatorowie zaproponowali, aby świadczenie zależne było od liczby lat sprawowania funkcji sołtysa. Kwota ta wahałaby się od 300 zł do 500 zł w zależności od stażu. Ustawa wróci do prac komisji rolnictwa oraz samorządu terytorialnego. Wówczas podjęta zostanie decyzja co do dalszych losów poprawek. Głosowanie nad nimi odbędzie się najprawdopodobniej w ostatnim dniu posiedzenia Senatu. Jeśli zostanie przyjęta, będzie obowiązywać od 1 lipca br. 

"Sołtys plus". Co wiadomo o nowym świadczeniu?

Ustawa zakładająca przyznanie sołtysom dodatku do emerytury została przyjęta przez Sejm 14 kwietnia 2023 roku. W obecnej formie przewiduje ona miesięczną wypłatę świadczenia w wysokości 300 zł dla osób, które funkcję sołtysa spełniały co najmniej dwie kadencje, ale nie krócej niż przez osiem lat. Dodatkowym warunkiem jest także osiągnięcie wieku emerytalnego, który w przypadku kobiet i mężczyzn wynosi kolejno 60 i 65 lat. Dodatek, na wniosek świadczeniobiorcy, ma być wypłacany przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wiadomo także, że świadczenie co roku, 1 marca ma podlegać waloryzacji.

Więcej o: